Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

2021

Návrh VZN č. 1/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Strekov Stiahnuté: 93x | 24.09.2021

VZN 1/2021 Územný plán obce Strekov zmeny a doplnky č. 1/2020 Stiahnuté: 151x | 14.05.2021

Návrh VZN č. 1/2021 Územný plán obce Strekov zmeny a doplnky č. 1/2020 Stiahnuté: 199x | 29.04.2021

2020

VZN 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO od 1.1.2021 Stiahnuté: 218x | 16.12.2020

VZN 3/2020 o nakladaní s KO a DSO od 1.1.2021 Stiahnuté: 256x | 16.12.2020

VZN 4/2020 Miestne dane poplatky DSO od 1.1.2021 NÁVRH Stiahnuté: 206x | 27.11.2020

VZN 3/2020 o nakladaní s KO a DSO na území obce NÁVRH Stiahnuté: 186x | 27.11.2020

VZN 2/2020 určenie príspevkov v školách Stiahnuté: 189x | 07.09.2020

VZN 2/2020 určenie príspevkov v školách - návrh Stiahnuté: 171x | 30.06.2020

VZN 1/2020 o ochrannom pásmepohrebiska platný od 15.5.2020 Stiahnuté: 185x | 04.05.2020

Návrh_VZN_číslo_1_2020_ochranné_pásmo_pohrebísk_Na_území_obce_Strekov Stiahnuté: 232x | 11.02.2020

2019

VZN č. 1_2019 o pravidlach casu predaja v obchodoch a v prevadzkarnach poskytujucich sluzby na uzemi obce Stiahnuté: 356x | 08.03.2019

VZN Obce Strekov č_1_2019_06_27 Stiahnuté: 270x | 27.06.2019

Dodatok č. 1/2019 k VZN 3/2018 Stiahnuté: 233x | 13.12.2019

2018

VZN_1_2018-O-verejnom-poriadku Stiahnuté: 941x | 09.08.2018

VZN_2_2018-O-tvorbe-udrzbe-a-ochrane-zelene Stiahnuté: 488x | 09.08.2018

VZN_3_2018_Miestne_dane_poplatky_DSO Stiahnuté: 534x | 14.12.2018

2017

VZN_2_2017_o_umiestnovani_reklamnych_a_propag_zariadeni_schvalene Stiahnuté: 399x | 05.12.2017

VZN_1_2017_o_ozn_ulic_a_inych_verejnych_priestranstiev-DODATOK_c1 Stiahnuté: 397x | 24.11.2017

VZN_1_2017_o_ozn_ulic_a_inych_verejnych_priestranstiev_a_o_cislovani_stavieb Stiahnuté: 616x | 16.06.2017

Stránka