Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

2017

VZN_3_2017_Bezpecnostna_politika_IOM-schvalene Stiahnuté: 447x | 15.12.2017

VZN_4_2017_Elektronicke_sluzby_a_DCOM-schvalene Stiahnuté: 328x | 15.12.2017

2016

VZN_2_2016_Min_sadzby_najomneho_za_nebyt_priestory_pozemky_od_2016_7_1 Stiahnuté: 474x | 10.06.2016

2015

VZN_ 1_2015-Prevadzkovy_poriadok_pohrebiska_od_2015_6_10 Stiahnuté: 347x | 25.05.2015

Povolenie_vstupu_na_pohrebisko_2015_6_10 Stiahnuté: 372x | 25.05.2015

VZN_3_2015_o_nakladani_s_KO_a_DSO Stiahnuté: 583x | 26.11.2015

VZN_4_2015-Miestne_dane_poplatky_DSO Stiahnuté: 361x | 26.11.2015

VZN_2_2015_o_umiestnovani_volebnych_plagatov Stiahnuté: 330x | 26.11.2015

2014

VZN_1_2014-Miestne_dane_poplatky_Strekov_platne_od_2015_01_01 Stiahnuté: 334x | 12.12.2014

2013

vzn_5_2013-urcenie-prispevkov-v-skolskych - platn od 1.1.2014 Stiahnuté: 336x | 19.12.2013

vzn_4_2013 trhov poriadok platn od 1.11.2013 Stiahnuté: 349x | 28.10.2013

VZN_3_2013_o_povinnosti_vypracovat_a_aktualizovat_povodnovy_plan Stiahnuté: 302x | 01.02.2013

VZN_2_2013_o_sposobe_nahradneho_zasobovania_vodou_a_odv Stiahnuté: 397x | 01.02.2013

VZN_1_2013_o_urceni_vsky_dotacie_na_mzdy_a_prevadzku_S Stiahnuté: 251x | 01.02.2013

2012

VZN-C-2_2012_ MIESTNE_DANE_POPLATKY_ZA_KO_A_DSO_v_obci_Strekov_od_2013 Stiahnuté: 252x | 17.12.2012

VZN-1_2010-o-podmienkach-poskytovania-dotacii-z-rozpoctu-obce-strekov Stiahnuté: 248x | 05.11.2012

vzn-c.-2_-2011-minimalne-sadzby-najomneho-za-nebyt.priesto… Stiahnuté: 372x | 19.04.2012

vzn-1-2007-o-odpadoch Stiahnuté: 270x | 19.04.2012

vzn-c.-3_2011--miestne-dane,-poplatky--za-ko-a-dso-v-obci-… Stiahnuté: 281x | 19.04.2012

vzn-c.-1_2012--o-vymedzeni-miest-na-vvylepovanie-... Stiahnuté: 261x | 19.04.2012

Stránka