Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

2018

VZN_3_2018_Miestne_dane_poplatky_DSO Stiahnuté: 544x | 14.12.2018

2017

VZN_2_2017_o_umiestnovani_reklamnych_a_propag_zariadeni_schvalene Stiahnuté: 413x | 05.12.2017

VZN_1_2017_o_ozn_ulic_a_inych_verejnych_priestranstiev-DODATOK_c1 Stiahnuté: 412x | 24.11.2017

VZN_1_2017_o_ozn_ulic_a_inych_verejnych_priestranstiev_a_o_cislovani_stavieb Stiahnuté: 637x | 16.06.2017

VZN_3_2017_Bezpecnostna_politika_IOM-schvalene Stiahnuté: 465x | 15.12.2017

VZN_4_2017_Elektronicke_sluzby_a_DCOM-schvalene Stiahnuté: 350x | 15.12.2017

2016

VZN_2_2016_Min_sadzby_najomneho_za_nebyt_priestory_pozemky_od_2016_7_1 Stiahnuté: 507x | 10.06.2016

2015

VZN_ 1_2015-Prevadzkovy_poriadok_pohrebiska_od_2015_6_10 Stiahnuté: 369x | 25.05.2015

Povolenie_vstupu_na_pohrebisko_2015_6_10 Stiahnuté: 403x | 25.05.2015

VZN_3_2015_o_nakladani_s_KO_a_DSO Stiahnuté: 609x | 26.11.2015

VZN_4_2015-Miestne_dane_poplatky_DSO Stiahnuté: 382x | 26.11.2015

VZN_2_2015_o_umiestnovani_volebnych_plagatov Stiahnuté: 359x | 26.11.2015

2014

VZN_1_2014-Miestne_dane_poplatky_Strekov_platne_od_2015_01_01 Stiahnuté: 358x | 12.12.2014

2013

vzn_5_2013-urcenie-prispevkov-v-skolskych - platn od 1.1.2014 Stiahnuté: 364x | 19.12.2013

vzn_4_2013 trhov poriadok platn od 1.11.2013 Stiahnuté: 373x | 28.10.2013

VZN_3_2013_o_povinnosti_vypracovat_a_aktualizovat_povodnovy_plan Stiahnuté: 321x | 01.02.2013

VZN_2_2013_o_sposobe_nahradneho_zasobovania_vodou_a_odv Stiahnuté: 420x | 01.02.2013

VZN_1_2013_o_urceni_vsky_dotacie_na_mzdy_a_prevadzku_S Stiahnuté: 265x | 01.02.2013

2012

VZN-C-2_2012_ MIESTNE_DANE_POPLATKY_ZA_KO_A_DSO_v_obci_Strekov_od_2013 Stiahnuté: 271x | 17.12.2012

VZN-1_2010-o-podmienkach-poskytovania-dotacii-z-rozpoctu-obce-strekov Stiahnuté: 271x | 05.11.2012

Stránka