Navigácia

Obsah

Privítanie starostu obce

Vážení návštevníci webovej stránky obce Strekov.

Pozdravujem vás v mene obecného zastupiteľstva ako aj v mene svojom a ďakujem za návštevu našej obnovenej web stránky.

Obecné zastupiteľstvo všetko robí preto, aby vytvorilo pre svojich obyvateľov harmonický priestor v rámci svojich možností. Každý návštevník tejto domovskej stránky má možnosť spoznať dejiny našej obce spolu so súčasnosťou. Okrem dôležitých aktualít o dianí v spoločenskom živote: kultúra a šport  - nájdete tu aj informácie o projektoch, právne predpisy, všeobecne záväzné nariadenia súvisiace s obcou Strekov a jej samosprávou.

Som presvedčený, že naša domovská stránke bude nápomocná našim občanom pri vybavovaní si osobných a úradných záležitostí a zároveň všetkým návštevníkom rozšíri poznatky o našej obci.

S pozdravom


Ján Téglás, starosta obce Strekov

Obecný dom

VEŽA STREKOV

veza_strekovObec v spolupráci so spoločnosťou STON, a.s. (Vinárstvo S) v rámci snahy o prezentáciu a propagáciu obce a výrobcov vína pôsobiacich v miestnom regióne, sa podujala formou partnerstva vystavať Našu novú dominantu – Vežu Strekov. Predpokladaný začiatok výstavby je rok 2020 a účelom výstavby sú nasledujúce funkcie.
Viac informácií o projekte nájdete v položke PROJEKTY/VEŽA STREKOV.

Úradná tabuľa

08.08.2022 - 19.08.2022

Oznam_Lekáreň

Detail Úradná tabuľa

05.08.2022 - 17.08.2022

Oznam_Matričný úrad

Detail Úradná tabuľa

Aktuality

30.03.2022

Zberný dvor Strekov

Zberný dvor Strekov

Detail

28.01.2022

Harmonogram zberu separovaného odpadu v obci Strekov pre rok 2022

Harmonogram zberu separovaného odpadu v obci Strekov pre rok 2022

Harmonogram zberu separovaného odpadu v obci Strekov pre rok 2022

Detail

05.01.2022

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2022 1

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2022

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2022

Detail

01.08.2019

2019

Bezplatné periodikum Obce Strekov. Vychádza v náklade 700 výtlačkov.

Detail

01.01.2019

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu obce Strekov pre rok 2020

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu obce Strekov pre rok 2020

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu obce Strekov pre rok 2020

Detail