Navigácia

Obsah

Privítanie starostu obce

Vážení návštevníci webovej stránky obce Strekov.

Pozdravujem vás v mene obecného zastupiteľstva ako aj v mene svojom a ďakujem za návštevu našej obnovenej web stránky.

Obecné zastupiteľstvo všetko robí preto, aby vytvorilo pre svojich obyvateľov harmonický priestor v rámci svojich možností. Každý návštevník tejto domovskej stránky má možnosť spoznať dejiny našej obce spolu so súčasnosťou. Okrem dôležitých aktualít o dianí v spoločenskom živote: kultúra a šport  - nájdete tu aj informácie o projektoch, právne predpisy, všeobecne záväzné nariadenia súvisiace s obcou Strekov a jej samosprávou.

Som presvedčený, že naša domovská stránke bude nápomocná našim občanom pri vybavovaní si osobných a úradných záležitostí a zároveň všetkým návštevníkom rozšíri poznatky o našej obci.

S pozdravom


Ján Téglás, starosta obce Strekov

Obecný dom

VEŽA STREKOV

veza_strekovObec v spolupráci so spoločnosťou STON, a.s. (Vinárstvo S) v rámci snahy o prezentáciu a propagáciu obce a výrobcov vína pôsobiacich v miestnom regióne, sa podujala formou partnerstva vystavať Našu novú dominantu – Vežu Strekov. Predpokladaný začiatok výstavby je rok 2020 a účelom výstavby sú nasledujúce funkcie.
Viac informácií o projekte nájdete v položke PROJEKTY/VEŽA STREKOV.

Úradná tabuľa

04.12.2023 - 07.12.2023

Oznam_Pošta

Detail Úradná tabuľa

04.12.2023 - 09.12.2023

Oznam_Lekáreň

Detail Úradná tabuľa

30.11.2023 - 14.12.2023

NÁVRH VZN č. 2_2023 Miestne_dane_poplatky_DSO

Detail Úradná tabuľa

30.11.2023 - 14.12.2023

Návrh VZN č. 4_2023_ určenie_príspevkov_v_školách

Detail Úradná tabuľa

28.11.2023 - 14.12.2023

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024

Detail Úradná tabuľa

20.11.2023 - 29.12.2023

Oznam_Západoslovenská distribučná, a.s._Výzva

Detail Úradná tabuľa

20.11.2023 - 31.01.2024

Pracovná ponuka

Detail Úradná tabuľa

Aktuality

10.02.2023

Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia_2022

Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2022

Detail

09.01.2023

Harmonogram zberu separovaného odpadu  v obci Strekov pre rok 2023 – z domácností pre FCC  PLASTY

Harmonogram zberu separovaného odpadu 2023

Harmonogram zberu separovaného odpadu 2023

Detail

09.01.2023

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2023

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2023

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2023

Detail

14.10.2022

Slávnostné obecné zasadnutie_Ünnepi önkormányzati ülés

Slávnostné obecné zasadnutie_Ünnepi önkormányzati ülés 20.októbra 2022_2022.október 20._17:00

Detail

03.10.2022

Idősek napja_Deň seniorov_2022

Idősek napja_Deň seniorov_2022

Detail