Navigácia

Obsah

Komisie pri OZ

Pre volebné obdobie 2022 - 2026 boli zriadené nasledovné komisie pri OZ v Strekove

 

Finančná komisia

Predseda: Judit Sütő

Členovia: Zoltán Izsák, Ing. Péter Szekeres, Mgr. Katarína Kecskésová, Rozália Lépőová

 

Komisia pre rozvoj, investície a životné prostredie

Predseda: Zoltán Kasnyík

Členovia:  Zoltán Izsák, Ján Kasnyik, József Kovács, Ing. Péter Szekeres 

 

Komisia pre školstvo  a vzdelávanie

Predseda: József Kovács

Členovia: Gabriel Jankulár, Bc.Borbála Sütő, Csongor Ivanič, Mgr. Regina Szekeresová,                        Mgr. Andrea Melecski, PaeDr. Kristina Speková

 

Komisia pre kultúru a mládež

Predseda: Vida František

Členovia: József Kovács,  Bc. Borbála Sütő, Csongor Ivanič, Mgr. Katarína Kecskésová,     Ing. Marianna Pintérová

 

Komisia pre šport

Predseda: Csongor Ivanič

Členovia: Zoltán Izsák, Ing. Péter Szekeres

 

 Komisia sociálna a zdravotná

Predseda: Judit Sütő

Členovia: František Vida, Mgr. Katarína Kecskésová

 

Komisia na ochranu verejného poriadku

Predseda: Gabriel Jankulár

Členovia: Juraj Halász, Gabriel Téglás, Bc. Monika Sárai, Zoltán Keresztúri

 

Komisia na ochranu verejného záujmu 

Predseda: Zoltán Kasnyík

Členovia: František Vida, Zoltán Izsák

 

_________________________________________________________________________

Pre volebné obdobie 2018 - 2022 boli zriadené nasledovné komisie pri OZ v Strekove

 

Finančná komisia

Predseda: Tomáš  Kasnyik (do 21.02.2022), Zoltán Izsák (od 24.03.2022)
Členovia: Ing. Karol Kovács, Mária Bujnová, Katarína Kupcseková, Ján Kasnyik, Judit Sütő

Komisia pre rozvoj, investície a životné prostredie

Predseda: József Kovács
Členovia:  Ján Kasnyik, Monika Švecová, Ing. Alexander Lebocz, Ľuboš Lizák

Komisia pre školstvo  a vzdelávanie

Predseda: Zoltán Kasnyík
Členovia: Mgr. Katarína Kecskésová, Mária Kanyicsková, Viktória Balogh, Kristína Pócsová

Komisia pre kultúru a mládež

Predseda: František Vida
Členovia: Judit Sütő, Mgr. Katarína Kecskésová, Mária Kovács, Mgr. Irena Bogdányiová, Viktória Balogh

Komisia pre šport

Predseda: Zoltán Izsák
Členovia: Zoltán Kasnyík,  Zoltán Bujna, Kristóf Szombat, Imrich Laczkó

Komisia sociálna a zdravotná

Predseda: Judit Sütő
Členovia: František Vida, Mgr. Katarína Kecskésová, Mária Kovácsová, Valéria Petrášová, Erika Végh

Komisiu na ochranu verejného poriadku

Predseda: Ing. Karol Kovács
Členovia: Zoltán Izsák, Zoltán Kasnyík, Peter Gulyás, Juraj Halász

Komisiu na ochranu verejného záujmu

Predseda: Mgr. Katarína Kecskésová
Členovia: Ing. Karol Kovács, Zoltán Kasnyík

 


 

Pre volebné obdobie 2014 - 2018 boli zriadené nasledovné komisie pri OZ v Strekove

 

Finančná komisia

Predseda: Tomáš  Kasnyik
Tajomník: Katarína Kupcseková
Členovia: Ing. Karol Kovács, Mária Bujnová

 

Komisia pre rozvoj, investície a životné prostredie

Predseda: Ing. Alexander Lebocz - do 30. 6. 2016
Mária Kovács - od 11. 08. 2016
Tajomník: Ján Jenei, Bc.
Členovia:  Tomáš Kasnyik, Ing. Karol Kovács, Zoltán Bujna

 

Komisia pre školstvo  a vzdelávanie

Predseda: Mgr. Katarína Kecskésová
Tajomník: Alexandra Sztankóová
Členovia: Mária Kovács, Kornélia Kanyicsková, Bc.

 

Komisia pre kultúru a mládež

Predseda: Katarína Mitáková
Tajomník: Szilvia Sütő
Členovia: Tomáš Kovács, Monika Dancziová, Ing. Sára Sütő
Júlia Tóthová, Mária Sebőková

 

Komisia pre šport

Predseda: Zoltán Kasnyík
Tajomník: Imrich Laczkó
Členovia: Zoltán Izsák, Vojtech Ármai

 

Komisia sociálna a zdravotná

Predseda: Mgr. Katarína Kecskésová
Tajomník: František Vida
Členovia: Judita Sütőová, Mária Kovácsová

 

Komisia na ochranu verejného poriadku

Predseda: Peter  Gulyás
Tajomník: Róbert Szekeres
Členovia: Alexander Húška, Gabriel Téglás

 

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Zoltán Kasnyík
Členovia: Peter Gulyás, Ing. Karol Kovács