Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

2022

Dodatok_č_1_VZN_2_2020_ určenie_príspevkov_v_školách_schválené Stiahnuté: 9x | 16.12.2022

Dodatok_1_k_VZN_6_2021_určení_výšky_dotácie_Dodatok_1 Stiahnuté: 13x | 16.12.2022

VZN č. 5_2022_ určenie_príspevkov_v_školách Stiahnuté: 13x | 16.12.2022

VZN č. 4_2022 Minimálne sadzby nájomného za nebyt.priestory, pozem_schválené Stiahnuté: 12x | 16.12.2022

VZN č. 3_2022 Miestne_dane_poplatky_DSO_schválené Stiahnuté: 18x | 16.12.2022

NÁVRH VZN č. 4_2022 Minimálne sadzby nájomného za nebyt.priestory, pozemky Stiahnuté: 11x | 15.11.2022

NÁVRH VZN č. 3_2022 Miestne_dane_poplatky_DSO Stiahnuté: 16x | 15.11.2022

VZN č. 2/2022 o organizácií miestneho referenda Stiahnuté: 28x | 29.06.2022

VZN č. 1/2022 o činnostiach, kt.vyk.je zakázené na území obce Strekov Stiahnuté: 28x | 29.06.2022

NÁVRH VZN č. 2/2022 o organizácií miestneho referenda Stiahnuté: 42x | 25.05.2022

NÁVRH VZN č. 1/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázené na území obce Strekov Stiahnuté: 44x | 25.05.2022

2021

VZN č. 6/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ ... Stiahnuté: 77x | 15.12.2021

VZN č. 5/2021 Miestne_dane_poplatky_DSO Stiahnuté: 96x | 15.12.2021

VZN č. 4/2021 o nakladaní s KO a DSO na území obce Strekov Stiahnuté: 71x | 15.12.2021

VZN č. 3/2021 Trhový poriadok obce Strekov Stiahnuté: 75x | 15.12.2021

NÁVRH VZN č. 6/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ ... Stiahnuté: 63x | 19.11.2021

NÁVRH VZN č. 5/2021 Miestne_dane_poplatky_DSO Stiahnuté: 101x | 19.11.2021

NÁVRH VZN č. 4/2021 o nakladaní s KO a DSO na území obce Strekov Stiahnuté: 80x | 19.11.2021

NÁVRH VZN č. 3/2021 Trhový poriadok obce Strekov Stiahnuté: 68x | 19.11.2021

VZN č. 2/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Strekov Stiahnuté: 66x | 19.11.2021

Stránka