Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

2021

VZN č. 6/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ ... Stiahnuté: 10x | 15.12.2021

VZN č. 5/2021 Miestne_dane_poplatky_DSO Stiahnuté: 23x | 15.12.2021

VZN č. 4/2021 o nakladaní s KO a DSO na území obce Strekov Stiahnuté: 12x | 15.12.2021

VZN č. 3/2021 Trhový poriadok obce Strekov Stiahnuté: 9x | 15.12.2021

NÁVRH VZN č. 6/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ ... Stiahnuté: 17x | 19.11.2021

NÁVRH VZN č. 5/2021 Miestne_dane_poplatky_DSO Stiahnuté: 25x | 19.11.2021

NÁVRH VZN č. 4/2021 o nakladaní s KO a DSO na území obce Strekov Stiahnuté: 17x | 19.11.2021

NÁVRH VZN č. 3/2021 Trhový poriadok obce Strekov Stiahnuté: 16x | 19.11.2021

VZN č. 2/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Strekov Stiahnuté: 21x | 19.11.2021

Návrh VZN č. 1/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Strekov Stiahnuté: 28x | 24.09.2021

VZN 1/2021 Územný plán obce Strekov zmeny a doplnky č. 1/2020 Stiahnuté: 63x | 14.05.2021

Návrh VZN č. 1/2021 Územný plán obce Strekov zmeny a doplnky č. 1/2020 Stiahnuté: 103x | 29.04.2021

2020

VZN 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO od 1.1.2021 Stiahnuté: 134x | 16.12.2020

VZN 3/2020 o nakladaní s KO a DSO od 1.1.2021 Stiahnuté: 144x | 16.12.2020

VZN 4/2020 Miestne dane poplatky DSO od 1.1.2021 NÁVRH Stiahnuté: 134x | 27.11.2020

VZN 3/2020 o nakladaní s KO a DSO na území obce NÁVRH Stiahnuté: 98x | 27.11.2020

VZN 2/2020 určenie príspevkov v školách Stiahnuté: 104x | 07.09.2020

VZN 2/2020 určenie príspevkov v školách - návrh Stiahnuté: 112x | 30.06.2020

VZN 1/2020 o ochrannom pásmepohrebiska platný od 15.5.2020 Stiahnuté: 138x | 04.05.2020

Návrh_VZN_číslo_1_2020_ochranné_pásmo_pohrebísk_Na_území_obce_Strekov Stiahnuté: 155x | 11.02.2020

Stránka