Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

2023

VZN č. 1 /2023 o miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 37x | 30.06.2023

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2022 Stiahnuté: 48x | 30.06.2023

NÁVRH VZN č. 1_2023 o miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 29x | 12.05.2023

NÁVRH Dodatku č. 1 k VZN č. 3_2022 Miestne_dane_poplatky_DSO Stiahnuté: 46x | 12.05.2023

2022

Dodatok_č_1_VZN_2_2020_ určenie_príspevkov_v_školách_schválené Stiahnuté: 50x | 16.12.2022

Dodatok_1_k_VZN_6_2021_určení_výšky_dotácie_Dodatok_1 Stiahnuté: 59x | 16.12.2022

VZN č. 5_2022_ určenie_príspevkov_v_školách Stiahnuté: 64x | 16.12.2022

VZN č. 4_2022 Minimálne sadzby nájomného za nebyt.priestory, pozem_schválené Stiahnuté: 73x | 16.12.2022

VZN č. 3_2022 Miestne_dane_poplatky_DSO_schválené Stiahnuté: 79x | 16.12.2022

NÁVRH VZN č. 4_2022 Minimálne sadzby nájomného za nebyt.priestory, pozemky Stiahnuté: 53x | 15.11.2022

NÁVRH VZN č. 3_2022 Miestne_dane_poplatky_DSO Stiahnuté: 61x | 15.11.2022

VZN č. 2/2022 o organizácií miestneho referenda Stiahnuté: 68x | 29.06.2022

VZN č. 1/2022 o činnostiach, kt.vyk.je zakázené na území obce Strekov Stiahnuté: 67x | 29.06.2022

NÁVRH VZN č. 2/2022 o organizácií miestneho referenda Stiahnuté: 82x | 25.05.2022

NÁVRH VZN č. 1/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázené na území obce Strekov Stiahnuté: 92x | 25.05.2022

2021

VZN č. 6/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ ... Stiahnuté: 121x | 15.12.2021

VZN č. 5/2021 Miestne_dane_poplatky_DSO Stiahnuté: 147x | 15.12.2021

VZN č. 4/2021 o nakladaní s KO a DSO na území obce Strekov Stiahnuté: 108x | 15.12.2021

NÁVRH VZN č. 4/2021 o nakladaní s KO a DSO na území obce Strekov Stiahnuté: 114x | 19.11.2021

VZN č. 2/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Strekov Stiahnuté: 110x | 19.11.2021

Stránka