Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

2019

Dodatok č. 1/2019 k VZN 3/2018 Stiahnuté: 12x | 13.12.2019

VZN Obce Strekov č_1_2019_06_27 Stiahnuté: 49x | 27.06.2019

VZN č. 1_2019 o pravidlach casu predaja v obchodoch a v prevadzkarnach poskytujucich sluzby na uzemi obce Stiahnuté: 111x | 08.03.2019

2018

VZN_3_2018_Miestne_dane_poplatky_DSO Stiahnuté: 174x | 14.12.2018

VZN_2_2018-O-tvorbe-udrzbe-a-ochrane-zelene Stiahnuté: 245x | 09.08.2018

VZN_1_2018-O-verejnom-poriadku Stiahnuté: 619x | 09.08.2018

2017

VZN_4_2017_Elektronicke_sluzby_a_DCOM-schvalene Stiahnuté: 126x | 15.12.2017

VZN_3_2017_Bezpecnostna_politika_IOM-schvalene Stiahnuté: 225x | 15.12.2017

VZN_2_2017_o_umiestnovani_reklamnych_a_propag_zariadeni_schvalene Stiahnuté: 162x | 05.12.2017

VZN_1_2017_o_ozn_ulic_a_inych_verejnych_priestranstiev-DODATOK_c1 Stiahnuté: 134x | 24.11.2017

VZN_1_2017_o_ozn_ulic_a_inych_verejnych_priestranstiev_a_o_cislovani_stavieb Stiahnuté: 276x | 16.06.2017

2016

VZN_2_2016_Min_sadzby_najomneho_za_nebyt_priestory_pozemky_od_2016_7_1 Stiahnuté: 222x | 10.06.2016

2015

VZN_2_2015_o_umiestnovani_volebnych_plagatov Stiahnuté: 113x | 26.11.2015

VZN_4_2015-Miestne_dane_poplatky_DSO Stiahnuté: 136x | 26.11.2015

VZN_3_2015_o_nakladani_s_KO_a_DSO Stiahnuté: 244x | 26.11.2015

VZN_ 1_2015-Prevadzkovy_poriadok_pohrebiska_od_2015_6_10 Stiahnuté: 153x | 25.05.2015

Povolenie_vstupu_na_pohrebisko_2015_6_10 Stiahnuté: 142x | 25.05.2015

2014

VZN_1_2014-Miestne_dane_poplatky_Strekov_platne_od_2015_01_01 Stiahnuté: 137x | 12.12.2014

2013

vzn_5_2013-urcenie-prispevkov-v-skolskych - platn od 1.1.2014 Stiahnuté: 116x | 19.12.2013

vzn_4_2013 trhov poriadok platn od 1.11.2013 Stiahnuté: 135x | 28.10.2013

Stránka