Navigácia

Obsah

Seminár zástupcov partnerských obcí v Strekove

Typ: ostatné
Seminár zástupcov partnerských obcí v Strekove Cieľom projektu je

Stretnutie pre založenie partnerskej spolupráce medzi obcami Strekov zo SR a tromi obcami z Maďarska. Projekt bude realizovaný v rámci tradičného „Strekovského festivalu vína“.

Primárne cieľové skupiny projektu tvoria

Obyvatelia obce Strekov v počte: 1185 osôb, hostia z partnerských obcí z MR v počte 190 osôb  a  obyvatelia regiónu - návštevníci tradičného festivalu vína v počte  cca: 7000 osôb .

Hlavné aktivity

Akt.1

Seminár pre lepšie spoznávanie sa a vypracovanie stratégie ďalšieho rozvoja partnerstva na roky 2012-2016.

Akt.2

"Gastronomické tradície z partnerských obcí -pre všetky generácie prezentácie prípravy s ochutnávkou.

Akt. 3

Interaktívne tvorivé dielne a kvíze  s tematikou symbolov, logá, cieľov a  programov  EU vrátane distribúcie relevantných  propagačných materiálov. Tieto aktivity animujú mladí ľudia - cieľom osloviť všetkých generácie

Akt.4

V. Strekovský festival vína  - v rámci tohto dvojdňového festivalu budú realizované hlavné kultúrno-spoločenské  programy  - prezentácie súborov  prítomných partnerských obcí  projektu.

Akt. 5

Vernisáž putovnej výstavy s názvom:  Aktívne stárnutie - solidarita a spolupráca  medzi generáciami v našich partnerských obciach".

Očakávané výsledky

Mnoho nových vzájomných poznatkov a pozitívnych zážitkov v oblasti medzikultúrneho dialógu u  1375 osôb - účastníkov projektu a 7000 účastníkov festivalu z regiónu okresu Nové Zámky.  Posilnené a rozšírené partnerstvo medzi štyrmi samosprávami zo SR a MR vrátane vypracovanej stratégie rozvoja spolupráce na roky 2012-2016 . Posilnený rozvoj aktívneho stárnutia a spolupráca medzi generáciami v našich partnerských obciach. Vytvorené nové partnerstvá medzi 36.timi organizáciami - účastníkmi  hlavných aktivít projektu a nové osobné priateľstvá medzi cca: 1375 účastníkmi projektu  zo SR a MR. Posilnená informovanosť o EU, povedomie pozitívnych hodnôt európskeho občianstva u cieľových skupín projektu. Opakovateľnosť projektu aj v podmienkach  ostatných obcí.


Príloha

Vytvorené: 21. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 21. 6. 2018 8:43
Autor: