Navigácia

Obsah

 

logo

 

logo

 

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (1.04 MB) /pdf/

 

link


Odborná a kultúrna spolupráca pre rozvoj cezhraničného cestovného ruchu

Kód projektu: SKHU/WETA/1901/4.1/207

Acronym: CBTOURISMDEVELOPMENT

Projekt partnerských obcí Strekov a Gyermely predstavuje inštitucionálnu spoluprácu dvoch miestnych samospráv, miestnych základných škôl, skautov, mládežníckych športových tímov, miestnych malých výrobcov a vinárov s dlhoročnou tradíciou. Cieľom projektu je zvýšiť úroveň spolupráce, zvýšiť počet spoločných podujatí a zvýšiť počet účastníkov na každej akcii. Pri realizácii projektu sa zúčastňuje bez finančného plnenia občianske združeie Strekovin - Strekovská vínna cesta (Kürti Borút Polgári társulás), ktoré zabezpečuje odbornú vinársku časť projektu a tak isto prispieva k realizácii odborného podujatia, ktoré je zamerané na vínnu turistiku.

Odborné podujatia organizované v rámci projektu ponúkajú možnosť prezentovať miestnym výrobcom ich produkty na kultúrnych podujatiach oboch obcí, tak isto bude možné získať množstvo skúseností na odborných konferenciách o autentickej výrobe vína. Profesionálne podujatia sú vždy súčasťou festivalu.

Spoločný tábor skautov oboch obcí v škole v prírode v osade Gyarmatpuszta dáva priestor deťom na spoznanie prírody a spoznať nových priateľov. Heslo skautského tábora je: „Nebojte sa tmy, buďte svetluškou”. Do centra tvorivej dielne v obci Gyermely sa dostanú remeselné práce. Futbalový tábor v Strekove ponúka pre deti z oboch obcí týždenný aktívny pobyt bez rôznych elektronických prístrojov.

Pre dospelých športovcov - starých mládencov - organizuje obec Strekov tradičný pohár starých mládencov, s heslom: "Nie ten je priateľ, ktorý veľa beží."

Tieto podujatia prispievajú k zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľov pohraničných regiónov, k rozšíreniu spolupráce medzi obcami a občianskych združení.


slogan

 

www.skhu.eu                                           www.rdvegtc-spf.eu

 

„Obsah tejto webstránky nemusí odzrkadlovať oficiálne stanovisko Európskej únie.“


 

PROGRAM

Kürt  -  Strekov

21. jún – 25. jún

 

21, 22, 23, 25 jún 2021  -  Pondelok, utorok, streda, piatok

Futbalový tábor v Strekove / Team building, rozhovor  15:00 – 16:30

_________________________________________________________________________

 

21, 23, 25 jún 2021  -  Pondelok, streda, piatok

21. jún  / Pondelok

Kürt - Gyermely  online pripojenie     19:00 – 20:00

_________________________________________________________________________

22. jún  / Utorok

Návšteva strekovského školského futbalového tímu v DAC aréne v Dunajskej Strede  8:30  -  15:00

_________________________________________________________________________

24. jún  / Štvrtok

Tlačová konferencia v Strekove, v prítomnosti starostky Gyermely  15:00  -  15:30

Taktická príprava školského futbalového tímu  15:30 – 16:00

Futbal pre školákov                          16:00  -  17:00

Starí páni futbalový zápas           18:00  -  19:00

 

Večer spoločná večera, výmena názorov, verejná diskusia.