Navigácia

Obsah

Bezplatné WiFi siete

 

plakat

 

Názov a sídlo prijímateľa:
Obec Strekov, Blatná u. 1036/5, 941 37 Strekov

Názov projektu:
„Bezplatné WIFI siete v obci Strekov“

Miesto realizácie projektu:
Obec Strekov, Blatná u. 1036/5, 941 37 Strekov

Výšku poskytnutého NFP:
10 500,00 EUR

Stručný opis projektu: Cieľom projektu je: Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach
komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce
Strekov k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na
www.opii.gov.sk.

 

Dokumentácia projektu bezplatná WiFi:

 

folder

zverejnovanie