Navigácia

Obsah

Erb

Oficiálny erb

- v strede veľkého erbu je v zelenom štíte strieborný biskup (Sv. Adalbert) v striebornom, zlato lemovanom habite so zlatým náprsným krížom, zlatou pastierskou palicou vo vystretej pravici a v ľavej ruke zlatým zemským jablkom

erb

Neoficiálny erb

- v ľavom hornom rohu na zlatom podklade je znázornený Strekovský trojloďový kostol zasvetený ku cti Všetkých svätých

- v pravom hornom rohu na modrom podklade sú znázornené čierno-strieborné pracovné nástroje telegrafných robotníkov. Stupačky, kliešte a izolačný porcelán sú symbolmi ich cechu založeného v Strekove v.r.1876. Toto povolanie toho času bolo unikátne. Nakoľko Strekovčania sa s tým zaoberali už vyše 100 rokov telegrafická práca sa stala ich výsadou.

- v ľavom dolnom rohu na červenom základe je znázornený Strekovský vinohrad na siedmych honoch ( Előhegy, Középhegy, Újhegy, Máriavölgy, Szőlővölgy, Farkasfogó, Góré )

- v pravom dolnom rohu na striebornom podklade je znázornená volavka popolavá, ktorá znázorňuje chránenú krajinnú oblasť v katastri obce - " Parížske močiare“.

Ďalšie informácie o symboloch obce ako sú zástava a pečať, sa nachádzajú v priečinku VZN.

erb