Navigácia

Obsah

Obyvateľstvo

Počet obyvateľov obce k 31.12.2023 je 1886.

 

Štatistické údaje podľa posledného sčítania obyvateľov 21. máj 2012

Trvale bývajúce obyvateľstvo

spolu 2086
muži 991
ženy 1095

Národnostné zloženie obyvateľstva

národnosť    
slovenská 248  
maďarská 1708  
rómska 54  
česká 2  
nemecká 1  
rusínska 1  
moravská 1  
iná 3  
nezistená 68  

Náboženské vyznanie obyvateľstva

vyznanie    
rímskokatolícka cirkev 1878  
evanjelická cirkev 0  
gréckokatelícka cirkev 1  
reformovaná kresťanská cirkev 47  
pravoslávna cirkev 1  
náboženská spol. Jehovovi svedkovia 0  
evanjelická cirkev 0  
bratská jednota baptistov 0  
né a nezistené x  
bez vyznania x  

 


 

Štatistické údaje podľa posledného sčítania obyvateľov 2001

Trvale bývajúce obyvateľstvo

spolu 2233
muži 1068
ženy 1165

Ekonomicky aktívne osoby spolu 1007

muži 557
ženy 450

Podiel ekonomicky aktívnych z trvale bývajúceho obyvateľstva v % : 45,1

Veková štruktúra obyvateľstva

Vek 0-14 361
vek 15-59; muži 694
vek 15-54; ženy 586
vek 60 a viac; muži 195
vek 55 a viac; ženy 391
nezistený vek 6

Národnostné zloženie obyvateľstva

národnosť absolútne v %
slovenská 213 9,5
maďarská 1983 88,8
rómska 22 1,0
česká 4 0,2
rusínska 0 0
ukrajinská 0 0
iná 0 0
nezistená 11 0,5

Náboženské vyznanie obyvateľstva

vyznanie absolútne v %
rímskokatolícka cirkev 2115 94,7
evanjelická cirkev 0 0,0
gréckokatelícka cirkev 0 0,0
reformovaná kresťanská cirkev 46 2,1
pravoslávna cirkev 0 0,0
náboženská spol. Jehovovi svedkovia 0 0,0
evanjelická cirkev metodistická 0 0,0
bratská jednota baptistov 0 0,0
iné a nezistené 16 0,7
bez vyznania 56 2,5