Navigácia

Obsah

List predsedu ZMOS

Typ: ostatné
Jozef DVONČ
predseda

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
BEZRUČOVA 9, 811 09 BRATISLAVA
tel.: 02/529 622 56

fax: 02/529 642 56

V Bratislave 24. októbra 2013

Vážená pani primátorka, starostka,
vážený pán primátor, starosta,

 

 

V uplynulých dňoch sa zo strany ZMOS uskutočnilo niekoľko rokovaní na pracovnej i najvyššej úrovni. Okrem toho som sa minulý týždeň v  piatok  stretol na osobitnom rokovaní s predsedom vlády SR a v utorok 22. októbra 2013 spolu s výkonným podpredsedom Jozefom Turčánym na rokovaní s ministrom financií SR Petrom Kažimírom.

 

23. októbra 2013 na rokovaní vlády SR v rámci osobitného bodu rokovania vlády SR bol prerokovaný materiál „Návrh priebežného hodnotenia uznesenia vlády SR č. 638 z 21. 11. 2012 k  Správe o niektorých problémoch v oblasti územnej samosprávy a návrhy na ich riešenie“. Rokovania sa okrem mňa zúčastnili aj všetci podpredsedovia ZMOS.  V rámci hodnotenia výsledkov plnenia úloh z tohto uznesenia bola zatiaľ splnená väčšina požiadaviek zo strany ZMOS, ostatné sú v štádiu realizácie. Informáciu vzhľadom na jej rozsah prikladám v prílohe.

 

 

Okrem oficiálneho bodu vláda SR rokovala o možnostiach naplnenia všeobecne známych požiadaviek ZMOS schválených 24. snemom ZMOS a Radou ZMOS z 11. októbra 2014.  Za najdôležitejšie, a za zásadný posun v rokovaniach, je možné považovať ochotu navýšiť príjem z podielových daní pre mestá a obce zo súčasných 65,4 na 67 percent v roku 2014. Premiér Róbert Fico zástupcom ZMOS zároveň deklaroval ochotu kabinetu postupne sa priblížiť k pôvodnej hranici podielových daní, ktorá bola 70,3 percenta a ktorú samosprávy požadujú obnoviť.  "V budúcom roku chceme hľadať a použiť všetky nástroje na to, aby sme sa postupne dostali k tomu cieľu, ktorý je 70,3 percenta," povedal premiér.

 

Vláda SR okrem toho naplní v plnom rozsahu požiadavku ZMOS na dodržanie ustanovenia Nariadenia vlády SR č.668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov podľa počtu obyvateľov obce v pôvodnom znení z roku 2004.

 

V parlamente už boli na základe našej urgentnej požiadavky schválené zákonné úpravy, ktorými sa odstraňuje riziko účelových protestov prokuratúr k uplatňovaniu § 104 ods. 3 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku odložením účinnosti o 10 rokov.

 

Vláda okrem toho zabezpečí do konca roka 2013 dofinancovanie oprávnených výdavkov miest a obcí minimálne v rámci ROP. Na pokračujúcich rokovaniach ZMOS s rezortmi sa budú hľadať cesty aj na dofinancovanie oprávnených a uznaných výdavkov miest a obcí z ostatných operačných programov.

 

Pozitívny posun po spoločných rokovaniach nastal aj v prípade zmiernenia tvrdosti ustanovení v pripravovanom zákone o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Odkladný účinok do 1.1.2017 bude na tie ustanovenia zákona, ktoré vylučujú štátne a európske dotačné transfery z 25 percentného kritéria pre hodnotenie bonity mesta a obce. Zároveň sa predĺži možnosť vykonávania negatívnych zmien v rozpočtoch miest a obcí z termínu 30.6. na 31.8. bežného roka.

 

Bolo dohodnuté, že do konca októbra 2013 budú na rezortnej úrovni pokračovať rokovania našich zástupcov k rozhodujúcim požiadavkám a legislatívnym návrhom ZMOS, ktoré zabezpečia vyššiu stabilitu príjmov a stabilitu celkového hospodárenia miest a obcí. Ide najmä o doriešenie otázok naplnenia auditu verejnej správy, k zákonu o verejnom obstarávaní, čakajú nás rokovania o úpravách v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku a v zákone o odpadoch.

 

Medzi významné závery rokovania, ktoré potvrdzujú partnerský prístup vlády SR,  je aj záväzok vyslovený predsedom vlády SR o mechanizme spoločných stretnutí so ZMOS pred každým rokovaním v pléne NR SR k zákonom, s ktorými by mali mestá a obce problém aj po ukončení legislatívneho procesu uzavretého na úrovni vlády SR.

 

Jozef Dvonč , predseda ZMOS

 

Vyhodnotenie plnenia uznesení (doc) 261KB


Príloha

Vytvorené: 22. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 22. 6. 2018 8:05
Autor: