Obsah

Ochrana viniča

Odporučenie k biologickej ochrane vinohradov 7/2014 - 30.6.2014

 

Fenofáza viniča je vo fáze bobúľ veľkosti brokov až hrášku. V minulom období sme zaznamenali silný tlak múčnatky ktorý zotrváva a spôsobuje veľké škody. Peronospóra sa vyskytuje len lokálne výrazne menej. Intervaly medzi ošetreniami by sa mali skrátiť na 7 maximálne 12 dní, podľa výskytu chorôb.

 

Peronospóra viničová (Plasmopara viticola)

Významnejšie výskyty peronospóry sú len lokálne. Na väčšine vinohradov nachádzame nové olejové škvrny zriedkavo. Bobule na napadnutie peronospórou sú ešte stále citlivé, v prípade väčších zrážok by  mohlo dôjsť k poškodeniu strapín. Citlivosť bobúľ k napadnutiu cez šupku končí vo fáze bobúľ veľkosti hrášku, ale môže dôjsť k napadnutiu  cez stonku, alebo  strapiny.

Odporučenie:

1)      Vo vinohradoch bez výskytu olejových škvŕn a významnejších zrážok v uplynulých dňoch (nad 10 mm) doporučujeme aplikovať v intervale dlhšie než 12 dní od posledného ošetrenia jeden z meďnatých fungicídov ako Kocide  v dávke 1,5 kg (l)/ha.

 

2)      Vo vinohradoch bez výskytu olejových škvŕn ale so zrážkami nad 10 mm v uplynulých dňoch doporučujeme použiť Alginure v dávke 4 l/hav kombinácii s  Kocide 0,5 kg/ha. Interval cca 10 dní od predošlého ošetrenia.

 

3)      Vo vinohradoch s nálezom aktívnych -nie čiernych olejových škvŕn (bez ohľadu na sporuláciu) doporučujeme použiť Alginure v dávke 5 l/hav kombinácii s Kocide 0,5 kg/ha. Interval do 10-ti dní od predchádzajúceho ošetrenia.

 

Múčnatka (Erysiphe necator)

V minulom období boli vhodné podmienky na rozvoj múčnatky a vyplývajúc z tejto skutočnosti pokračuje vysoký tlak. Výskyt je na všetkých citlivých odrodách, sporadicky i na menej citlivých ale hustých bez zelených prác. Na listoch nachádzame len zriedkavo, ale výskyt na strapcoch je veľmi silný. S ošetreniami treba počítať v  skrátených intervaloch a s dokončením zelených prác pre prevzdušnenie krov.

Odporučenie:

1)      Pri náleze častejšieho napadnutia doporučujeme na postihnutých odrodách bezodkladne aplikovať zmes: PREV-B2 2 l + VitiSan 10 kg/ha a 4 kg Thiovit Jet/ha. Verzia s VitiSanom je vhodnejšia, pretože obsahuje i prijateľný draslík, ktorý je významný pre odolnosť rastlín.  Aplikovať každé medziradie v dávke cca 500 l vody/ha.

2) Pre preventívnu ochranu doporučujeme spoločne s ošetrením proti peronospóre použiť proti múčnatke zmes PREV-B2 2 l/ha + Thiovit Jet 3kg/ha.

3) V prípade silného napadnutia, tj. častého napadnutia celých strapín vo vinohrade a nie len jednotlivých bobúľ. Doporučujeme ošetriť takto postihnuté vinohrady Cocanou v dávke 2 % vysokým množstvom aplikačnej kvapaliny (1000 l/ha) do zóny strapcov, a následne po uschnutí porastu aplikovať zmes postrekov PREV-B2 2 l + VitiSan 10 kg/ha a 4 kg Thiovit Jet/ha.

 

Výživa

Výživa by optimálne mala byť doplnená na základe rozboru listov.

Pri súčasných suchších podmienkach má vinohrad obmedzený príjem živín a zároveň trpí stresom zo sucha. Je častý výskyt chlorózy na mladých i starých vinohradoch.  Pre podporu zdravotného stavu i vývoj strapín je vhodné aplikovať listové hnojivo.

Odporučenie:

Doporučujeme použiť listovú výživu Biomit 3 litrov/ha, je to zmes vyše 60 rastlinných výťažkov, obsahuje mezo i mikroprvky, napomáha lepšie zvládnuť ochranu. Prípadne Novaferm Dual 10 litrov/ha na vyrovnané doplnenie Dusíka.

 

Agrotechnika

Pri súčasných suchších podmienkach má vinohrad obmedzený príjem vody a zároveň trpí stresom zo sucha. Doporučujeme (každý druhý rad) jesenný výsev bylín pokosiť a Green mix povalcovať prípadne podrezať, aby sme udržali vlahu v pôde.

 

 

V prípade otázok volajte:                                  


bioTomal

0905375602 – Roland Tamašek
0905459286 – Zoltán Tamašek

941 36 Rúbaň 23