Obsah

Späť

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ (pdf)

Vyvesené: 29. 7. 2013

Dátum zvesenia: 14. 8. 2013

Zodpovedá:

Späť