Navigácia

Obsah

Privítanie starostu obce

Vážení návštevníci webovej stránky obce Strekov.

Pozdravujem vás v mene obecného zastupiteľstva ako aj v mene svojom a ďakujem za návštevu našej obnovenej web stránky.

Obecné zastupiteľstvo všetko robí preto, aby vytvorilo pre svojich obyvateľov harmonický priestor v rámci svojich možností. Každý návštevník tejto domovskej stránky má možnosť spoznať dejiny našej obce spolu so súčasnosťou. Okrem dôležitých aktualít o dianí v spoločenskom živote: kultúra a šport  - nájdete tu aj informácie o projektoch, právne predpisy, všeobecne záväzné nariadenia súvisiace s obcou Strekov a jej samosprávou.

Som presvedčený, že naša domovská stránke bude nápomocná našim občanom pri vybavovaní si osobných a úradných záležitostí a zároveň všetkým návštevníkom rozšíri poznatky o našej obci.

S pozdravom


Ján Téglás, starosta obce Strekov

Obecný dom

VEŽA STREKOV

veza_strekovObec v spolupráci so spoločnosťou STON, a.s. (Vinárstvo S) v rámci snahy o prezentáciu a propagáciu obce a výrobcov vína pôsobiacich v miestnom regióne, sa podujala formou partnerstva vystavať Našu novú dominantu – Vežu Strekov. Predpokladaný začiatok výstavby je rok 2020 a účelom výstavby sú nasledujúce funkcie.
Viac informácií o projekte nájdete v položke PROJEKTY/VEŽA STREKOV.

Úradná tabuľa

Aktuality

17.06.2022

Falunapok Kürt_Dni obce Strekov

Falunapok Kürt_Dni obce Strekov

Falunapok Kürt 2022. július 8. és 9. Dni obce Strekov 8. a 9. júla 2022

Detail

30.03.2022

Zberný dvor Strekov

Zberný dvor Strekov

Detail

28.01.2022

Harmonogram zberu separovaného odpadu v obci Strekov pre rok 2022

Harmonogram zberu separovaného odpadu v obci Strekov pre rok 2022

Harmonogram zberu separovaného odpadu v obci Strekov pre rok 2022

Detail

05.01.2022

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2022 1

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2022

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2022

Detail

01.08.2019

2019

Bezplatné periodikum Obce Strekov. Vychádza v náklade 700 výtlačkov.

Detail