Obsah

Dokumenty odpadového hospodárstva


Odpadové hospodárstvo

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kal. rok 2020 03.02.2021 19.02.2021
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kal. rok 2019 03.02.2020 19.02.2020
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kal. rok 2018 06.03.2019 22.03.2019
Program odpadového hospodárstva na 2016-2020 14.12.2018 30.12.2018
Rámcová zmluva - stavebný odpad - PROSPECT spol. s r.o. 05.10.2016 21.10.2016
Kúpna zmluva - kontajnery - Ekoplast Slovakia 09.09.2014 25.09.2014
Havarijné poistenie 21.08.2014 06.09.2014
Havarijné poistenie 10.08.2014 26.08.2014
Kúpna zmluva 14-05-14_Obec-Strekov_platna_Agronova (pdf) 02.04.2014 18.04.2014
PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA DVORY A OKOLIE – ZDRUŽENIE OBCÍ r. 2011 - 2015 (pdf) 21.03.2014 06.04.2014
Informacia §41 ods.1 ZVO_cast Kriteria (pdf) 11.09.2013 27.09.2013
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk, zn.11173-MST (pdf) 11.09.2013 27.09.2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP (pdf) 06.09.2013 22.09.2013
INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ (pdf) 15.08.2013 31.08.2013
INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ (pdf) 29.07.2013 14.08.2013
INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ (pdf) 22.07.2013 07.08.2013
Zlepšenie systému odpadového hospodárstva informovanie Strekov (pdf) 11.03.2013 27.03.2013
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO 14.02.2013 02.03.2013