Navigácia

Obsah

Privítanie starostu obce

Vážení návštevníci webovej stránky obce Strekov.

Pozdravujem vás v mene obecného zastupiteľstva ako aj v mene svojom a ďakujem za návštevu našej obnovenej web stránky.

Obecné zastupiteľstvo všetko robí preto, aby vytvorilo pre svojich obyvateľov harmonický priestor v rámci svojich možností. Každý návštevník tejto domovskej stránky má možnosť spoznať dejiny našej obce spolu so súčasnosťou. Okrem dôležitých aktualít o dianí v spoločenskom živote: kultúra a šport  - nájdete tu aj informácie o projektoch, právne predpisy, všeobecne záväzné nariadenia súvisiace s obcou Strekov a jej samosprávou.

Som presvedčený, že naša domovská stránke bude nápomocná našim občanom pri vybavovaní si osobných a úradných záležitostí a zároveň všetkým návštevníkom rozšíri poznatky o našej obci.

S pozdravom


Ján Téglás, starosta obce Strekov

Obecný dom

VEŽA STREKOV

veza_strekovObec v spolupráci so spoločnosťou STON, a.s. (Vinárstvo S) v rámci snahy o prezentáciu a propagáciu obce a výrobcov vína pôsobiacich v miestnom regióne, sa podujala formou partnerstva vystavať Našu novú dominantu – Vežu Strekov. Predpokladaný začiatok výstavby je rok 2020 a účelom výstavby sú nasledujúce funkcie.
Viac informácií o projekte nájdete v položke PROJEKTY/VEŽA STREKOV.

Úradná tabuľa

26.01.2022 - 11.02.2022

Oznámenie - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE RÚBAŇ

Detail Úradná tabuľa

21.01.2022 - 07.02.2022

Oznam - Okresný úrad NZ, pozemkový a lesný odbor

Detail Úradná tabuľa

12.01.2022 - 28.01.2022

Výrub stromov

Detail Úradná tabuľa

12.01.2022 - 28.01.2022

Výrub stromov

Detail Úradná tabuľa

Aktuality

25.01.2022

Lekáreň / Gyógyszertár

Oznamujeme obyvateľom obce, že lekáreň v Strekove bude v dňoch 25., 26. a 27. januára otvorená iba do 14:00 hod. a v piatok 28. januára do 12:00 hod. / Tudatjuk a lakossággal, hogy a gyógyszertár január 25, 26 és 27-én csak 14:00 óráig lesz nyitva. Pénteken, január 28-án pedig csak 12:00 óráig.

Detail

20.01.2022

COOP Jednota Strekov

COOP Jednota Strekov - otvorenie novej predajne / COOP Jednota Strekov - új üzlet megnyitása

Detail

13.01.2022

!!! Odvoz smetí / Szemétellszállítás !!!

Tudatjuk a lakossággal,hogy a szemételszállítás csak azon lakosok és háztartás számára biztosított,akik befizették a szemételszállítási díj egész összegét a 2021-es évre.Oznamujeme obyvateľom,že odvoz smetí je zabezpečený len obyvateľom a domásnostiam,ktorí uhradili plnú výšku poplatku za rok 2021

Detail

05.01.2022

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2022 1

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2022

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2022

Detail

01.08.2019

2019

Bezplatné periodikum Obce Strekov. Vychádza v náklade 700 výtlačkov.

Detail