Obsah

Späť

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO

Zmluva (pdf)

Príloha (pdf) - podpísaná ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Príloha č.1 (pdf) - VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Príloha č.2 (pdf) - PREDMET PODPORY NFP

Zmluva je zverejnená v CRZ: http://crz.gov.sk/index.php?ID=797140&l=sk

Vyvesené: 14. 2. 2013

Dátum zvesenia: 2. 3. 2013

Zodpovedá:

Späť