Navigáció

Tartalom

Díszpolgárok

KORPÁS ANDRÁS

Kürt Község Önkormányzata élve a Szlovák Köztársaság törvényei által ráruházott jogkörökkel a községi önkormányzatokról szóló 369/1990 számú törvénytári törvény, valamint Kürt Község Statútuma értelmében KÜRT KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA címet adományozza KORPÁS ANDRÁS úrnak Szlovákia tudományos életében valamint az egyetemes magyar kultúráért végzett széles körű, kitartó és áldozatos munkájáért, községünk szőlészeti és borászati jóhírnevének öregbítéséért, és mindazon érdemeiért, melyekkel jelentős mértékben hozzájárult Kürt község kulturális és társadalmi értékeinek fennmaradásához és megőrzéséhez.
Kürt, 2014. július 5-én.

cestny obcan 


 

SIDÓ ZOLTÁN

1939. - 2013.

Kürt község önkormányzata a község statútumának 35 számú paragrafusa értelmében, valamint a 30/20050617 határozat alapján KÜRT KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA címet adományozza SIDÓ ZOLTÁN úrnak, a szlovákiai magyar nemzeti közösség érdekében végzett munkájáért, valamint községünk jó hírnevének öregbítéséért. Kürt, 2005 július 2.

sido


 

DANCZI LAJOS

1925.07.16. - 2008.06.08.

Kürt község önkormányzata a község statútumának 35 számú paragrafusa értelmében, valamint a 7/990611 határozat alapján KÜRT KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA címet adományozza főtisztelendő DANCZI LAJOS vágai plébános úrnak, községünk jó hírnevének öregbítéséért, a szlovákiai magyar népi és egyházi kultúra területén végzett széles körű gyűjtőmunkájáért, kitartó, áldásos papi tevékenységéért. Kürt, 1999. június 27.

danczi