Navigácia

Obsah

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM - Alapiskola, Strekov - Kürt 876


Adresa: Blatná 876, 941 37 STREKOV
Škola je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou.
Zriaďovatel': Obec Strekov, Blatná 1036, 941 37 Strekov
Dátum zriadenia školy: 01. 07. 2002
Školský obvod: Nitra
Riaditeľka: Mgr. Irén Bogdányi
tel./fax: 035/64 97 138,
E-mail: riaditel@zsmstrekov.edu.sk
ZSZS