Navigácia

Obsah

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM - Alapiskola, Strekov - Kürt 876/3


Adresa: Blatná ulica č. 876/3, 941 37 STREKOV
Škola je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou.
Zriaďovatel': Obec Strekov, Blatná ulica č. 1036/5, 941 37 Strekov
Dátum zriadenia školy: 01. 07. 2002
Školský obvod: Nitra
Riaditeľka: Mgr. Andrea Melecski
tel./fax: 035/64 97 138
E-mail: zsmstrekov@gmail.com
ZSZS