Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

2022

NÁVRH VZN č. 4_2022 Minimálne sadzby nájomného za nebyt.priestory, pozemky Stiahnuté: 3x | 15.11.2022

NÁVRH VZN č. 3_2022 Miestne_dane_poplatky_DSO Stiahnuté: 4x | 15.11.2022

VZN č. 2/2022 o organizácií miestneho referenda Stiahnuté: 16x | 29.06.2022

VZN č. 1/2022 o činnostiach, kt.vyk.je zakázené na území obce Strekov Stiahnuté: 21x | 29.06.2022

NÁVRH VZN č. 2/2022 o organizácií miestneho referenda Stiahnuté: 30x | 25.05.2022

NÁVRH VZN č. 1/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázené na území obce Strekov Stiahnuté: 34x | 25.05.2022

2021

VZN č. 6/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ ... Stiahnuté: 69x | 15.12.2021

VZN č. 5/2021 Miestne_dane_poplatky_DSO Stiahnuté: 84x | 15.12.2021

VZN č. 4/2021 o nakladaní s KO a DSO na území obce Strekov Stiahnuté: 62x | 15.12.2021

VZN č. 3/2021 Trhový poriadok obce Strekov Stiahnuté: 70x | 15.12.2021

NÁVRH VZN č. 6/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ ... Stiahnuté: 57x | 19.11.2021

NÁVRH VZN č. 5/2021 Miestne_dane_poplatky_DSO Stiahnuté: 87x | 19.11.2021

NÁVRH VZN č. 4/2021 o nakladaní s KO a DSO na území obce Strekov Stiahnuté: 69x | 19.11.2021

NÁVRH VZN č. 3/2021 Trhový poriadok obce Strekov Stiahnuté: 59x | 19.11.2021

VZN č. 2/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Strekov Stiahnuté: 59x | 19.11.2021

Návrh VZN č. 1/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Strekov Stiahnuté: 73x | 24.09.2021

VZN 1/2021 Územný plán obce Strekov zmeny a doplnky č. 1/2020 Stiahnuté: 110x | 14.05.2021

Návrh VZN č. 1/2021 Územný plán obce Strekov zmeny a doplnky č. 1/2020 Stiahnuté: 157x | 29.04.2021

2020

VZN 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO od 1.1.2021 Stiahnuté: 190x | 16.12.2020

VZN 3/2020 o nakladaní s KO a DSO od 1.1.2021 Stiahnuté: 226x | 16.12.2020

Stránka