Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

2021

VZN 1/2021 Územný plán obce Strekov zmeny a doplnky č. 1/2020 Stiahnuté: 25x | 14.05.2021

Návrh VZN č. 1/2021 Územný plán obce Strekov zmeny a doplnky č. 1/2020 Stiahnuté: 71x | 29.04.2021

2020

VZN 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO od 1.1.2021 Stiahnuté: 81x | 16.12.2020

VZN 3/2020 o nakladaní s KO a DSO od 1.1.2021 Stiahnuté: 98x | 16.12.2020

VZN 4/2020 Miestne dane poplatky DSO od 1.1.2021 NÁVRH Stiahnuté: 102x | 27.11.2020

VZN 3/2020 o nakladaní s KO a DSO na území obce NÁVRH Stiahnuté: 65x | 27.11.2020

VZN 2/2020 určenie príspevkov v školách Stiahnuté: 74x | 07.09.2020

VZN 2/2020 určenie príspevkov v školách - návrh Stiahnuté: 89x | 30.06.2020

VZN 1/2020 o ochrannom pásmepohrebiska platný od 15.5.2020 Stiahnuté: 116x | 04.05.2020

Návrh_VZN_číslo_1_2020_ochranné_pásmo_pohrebísk_Na_území_obce_Strekov Stiahnuté: 125x | 11.02.2020

2019

Dodatok č. 1/2019 k VZN 3/2018 Stiahnuté: 144x | 13.12.2019

VZN Obce Strekov č_1_2019_06_27 Stiahnuté: 170x | 27.06.2019

VZN č. 1_2019 o pravidlach casu predaja v obchodoch a v prevadzkarnach poskytujucich sluzby na uzemi obce Stiahnuté: 234x | 08.03.2019

2018

VZN_3_2018_Miestne_dane_poplatky_DSO Stiahnuté: 424x | 14.12.2018

VZN_2_2018-O-tvorbe-udrzbe-a-ochrane-zelene Stiahnuté: 388x | 09.08.2018

VZN_1_2018-O-verejnom-poriadku Stiahnuté: 844x | 09.08.2018

2017

VZN_4_2017_Elektronicke_sluzby_a_DCOM-schvalene Stiahnuté: 248x | 15.12.2017

VZN_3_2017_Bezpecnostna_politika_IOM-schvalene Stiahnuté: 359x | 15.12.2017

VZN_1_2017_o_ozn_ulic_a_inych_verejnych_priestranstiev_a_o_cislovani_stavieb Stiahnuté: 448x | 16.06.2017

VZN_2_2017_o_umiestnovani_reklamnych_a_propag_zariadeni_schvalene Stiahnuté: 292x | 05.12.2017

Stránka