Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

2024

VZN č. 1_2024 o Obecnej polícii Strekov Stiahnuté: 16x | 17.05.2024

NÁVRH VZN č. 1_2024 o Obecnej policii Strekov Stiahnuté: 18x | 26.04.2024

2023

VZN č. 4_2023_ určenie_príspevkov_v_školách Stiahnuté: 35x | 15.12.2023

VZN č. 3_2023 Minimálne sadzby nájomného za nebyt.priestory, pozemky Stiahnuté: 45x | 15.12.2023

VZN č. 2_2023 Miestne_dane_poplatky_DSO Stiahnuté: 50x | 15.12.2023

Návrh VZN č. 4_2023_ určenie_príspevkov_v_školách Stiahnuté: 28x | 30.11.2023

NÁVRH VZN č. 3_2023 Minimálne sadzby nájomného za nebyt.priestory, pozemky Stiahnuté: 30x | 30.11.2023

NÁVRH VZN č. 2_2023 Miestne_dane_poplatky_DSO Stiahnuté: 35x | 30.11.2023

VZN č. 1 /2023 o miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 70x | 30.06.2023

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2022 Stiahnuté: 81x | 30.06.2023

NÁVRH VZN č. 1_2023 o miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 59x | 12.05.2023

NÁVRH Dodatku č. 1 k VZN č. 3_2022 Miestne_dane_poplatky_DSO Stiahnuté: 77x | 12.05.2023

2022

Dodatok_č_1_VZN_2_2020_ určenie_príspevkov_v_školách_schválené Stiahnuté: 81x | 16.12.2022

Dodatok_1_k_VZN_6_2021_určení_výšky_dotácie_Dodatok_1 Stiahnuté: 90x | 16.12.2022

VZN č. 5_2022_ určenie_príspevkov_v_školách Stiahnuté: 94x | 16.12.2022

VZN č. 4_2022 Minimálne sadzby nájomného za nebyt.priestory, pozem_schválené Stiahnuté: 100x | 16.12.2022

VZN č. 3_2022 Miestne_dane_poplatky_DSO_schválené Stiahnuté: 110x | 16.12.2022

NÁVRH VZN č. 4_2022 Minimálne sadzby nájomného za nebyt.priestory, pozemky Stiahnuté: 81x | 15.11.2022

VZN č. 1/2022 o činnostiach, kt.vyk.je zakázené na území obce Strekov Stiahnuté: 96x | 29.06.2022

NÁVRH VZN č. 1/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázené na území obce Strekov Stiahnuté: 126x | 25.05.2022

Stránka