Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

2023

VZN č. 4_2023_ určenie_príspevkov_v_školách Stiahnuté: 17x | 15.12.2023

VZN č. 3_2023 Minimálne sadzby nájomného za nebyt.priestory, pozemky Stiahnuté: 20x | 15.12.2023

VZN č. 2_2023 Miestne_dane_poplatky_DSO Stiahnuté: 22x | 15.12.2023

Návrh VZN č. 4_2023_ určenie_príspevkov_v_školách Stiahnuté: 10x | 30.11.2023

NÁVRH VZN č. 3_2023 Minimálne sadzby nájomného za nebyt.priestory, pozemky Stiahnuté: 8x | 30.11.2023

NÁVRH VZN č. 2_2023 Miestne_dane_poplatky_DSO Stiahnuté: 13x | 30.11.2023

VZN č. 1 /2023 o miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 50x | 30.06.2023

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2022 Stiahnuté: 54x | 30.06.2023

NÁVRH VZN č. 1_2023 o miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 38x | 12.05.2023

NÁVRH Dodatku č. 1 k VZN č. 3_2022 Miestne_dane_poplatky_DSO Stiahnuté: 57x | 12.05.2023

2022

Dodatok_č_1_VZN_2_2020_ určenie_príspevkov_v_školách_schválené Stiahnuté: 59x | 16.12.2022

Dodatok_1_k_VZN_6_2021_určení_výšky_dotácie_Dodatok_1 Stiahnuté: 69x | 16.12.2022

VZN č. 5_2022_ určenie_príspevkov_v_školách Stiahnuté: 76x | 16.12.2022

VZN č. 4_2022 Minimálne sadzby nájomného za nebyt.priestory, pozem_schválené Stiahnuté: 82x | 16.12.2022

VZN č. 3_2022 Miestne_dane_poplatky_DSO_schválené Stiahnuté: 91x | 16.12.2022

NÁVRH VZN č. 4_2022 Minimálne sadzby nájomného za nebyt.priestory, pozemky Stiahnuté: 60x | 15.11.2022

NÁVRH VZN č. 3_2022 Miestne_dane_poplatky_DSO Stiahnuté: 71x | 15.11.2022

VZN č. 2/2022 o organizácií miestneho referenda Stiahnuté: 79x | 29.06.2022

VZN č. 1/2022 o činnostiach, kt.vyk.je zakázené na území obce Strekov Stiahnuté: 76x | 29.06.2022

NÁVRH VZN č. 1/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázené na území obce Strekov Stiahnuté: 102x | 25.05.2022

Stránka