Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

2022

NÁVRH VZN č. 2/2022 o organizácií miestneho referenda Stiahnuté: 2x | 25.05.2022

NÁVRH VZN č. 1/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázené na území obce Strekov Stiahnuté: 0x | 25.05.2022

2021

VZN č. 6/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ ... Stiahnuté: 30x | 15.12.2021

VZN č. 5/2021 Miestne_dane_poplatky_DSO Stiahnuté: 50x | 15.12.2021

VZN č. 4/2021 o nakladaní s KO a DSO na území obce Strekov Stiahnuté: 28x | 15.12.2021

VZN č. 3/2021 Trhový poriadok obce Strekov Stiahnuté: 34x | 15.12.2021

NÁVRH VZN č. 6/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ ... Stiahnuté: 32x | 19.11.2021

NÁVRH VZN č. 5/2021 Miestne_dane_poplatky_DSO Stiahnuté: 53x | 19.11.2021

NÁVRH VZN č. 4/2021 o nakladaní s KO a DSO na území obce Strekov Stiahnuté: 44x | 19.11.2021

NÁVRH VZN č. 3/2021 Trhový poriadok obce Strekov Stiahnuté: 33x | 19.11.2021

VZN č. 2/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Strekov Stiahnuté: 35x | 19.11.2021

Návrh VZN č. 1/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Strekov Stiahnuté: 48x | 24.09.2021

VZN 1/2021 Územný plán obce Strekov zmeny a doplnky č. 1/2020 Stiahnuté: 86x | 14.05.2021

Návrh VZN č. 1/2021 Územný plán obce Strekov zmeny a doplnky č. 1/2020 Stiahnuté: 127x | 29.04.2021

2020

VZN 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO od 1.1.2021 Stiahnuté: 160x | 16.12.2020

VZN 3/2020 o nakladaní s KO a DSO od 1.1.2021 Stiahnuté: 179x | 16.12.2020

VZN 4/2020 Miestne dane poplatky DSO od 1.1.2021 NÁVRH Stiahnuté: 157x | 27.11.2020

VZN 3/2020 o nakladaní s KO a DSO na území obce NÁVRH Stiahnuté: 126x | 27.11.2020

VZN 2/2020 určenie príspevkov v školách Stiahnuté: 128x | 07.09.2020

VZN 2/2020 určenie príspevkov v školách - návrh Stiahnuté: 130x | 30.06.2020

Stránka