Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

2021

Návrh VZN č. 1/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Strekov Stiahnuté: 103x | 24.09.2021

VZN 1/2021 Územný plán obce Strekov zmeny a doplnky č. 1/2020 Stiahnuté: 175x | 14.05.2021

Návrh VZN č. 1/2021 Územný plán obce Strekov zmeny a doplnky č. 1/2020 Stiahnuté: 224x | 29.04.2021

VZN č. 3/2021 Trhový poriadok obce Strekov Stiahnuté: 100x | 15.12.2021

NÁVRH VZN č. 6/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ ... Stiahnuté: 90x | 19.11.2021

NÁVRH VZN č. 5/2021 Miestne_dane_poplatky_DSO Stiahnuté: 135x | 19.11.2021

NÁVRH VZN č. 3/2021 Trhový poriadok obce Strekov Stiahnuté: 99x | 19.11.2021

2020

VZN 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO od 1.1.2021 Stiahnuté: 229x | 16.12.2020

VZN 3/2020 o nakladaní s KO a DSO od 1.1.2021 Stiahnuté: 273x | 16.12.2020

VZN 4/2020 Miestne dane poplatky DSO od 1.1.2021 NÁVRH Stiahnuté: 221x | 27.11.2020

VZN 3/2020 o nakladaní s KO a DSO na území obce NÁVRH Stiahnuté: 202x | 27.11.2020

VZN 2/2020 určenie príspevkov v školách Stiahnuté: 201x | 07.09.2020

VZN 2/2020 určenie príspevkov v školách - návrh Stiahnuté: 178x | 30.06.2020

VZN 1/2020 o ochrannom pásmepohrebiska platný od 15.5.2020 Stiahnuté: 196x | 04.05.2020

Návrh_VZN_číslo_1_2020_ochranné_pásmo_pohrebísk_Na_území_obce_Strekov Stiahnuté: 243x | 11.02.2020

2019

VZN č. 1_2019 o pravidlach casu predaja v obchodoch a v prevadzkarnach poskytujucich sluzby na uzemi obce Stiahnuté: 365x | 08.03.2019

VZN Obce Strekov č_1_2019_06_27 Stiahnuté: 281x | 27.06.2019

Dodatok č. 1/2019 k VZN 3/2018 Stiahnuté: 244x | 13.12.2019

2018

VZN_1_2018-O-verejnom-poriadku Stiahnuté: 952x | 09.08.2018

VZN_2_2018-O-tvorbe-udrzbe-a-ochrane-zelene Stiahnuté: 496x | 09.08.2018

Stránka