Navigácia

Obsah


Oznamy

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Verejná vyhláška - Pozvánka 11.06.2024 26.06.2024
Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2024 10.06.2024 25.06.2024
Oznam_Lekáreň 30.05.2024 28.06.2024
Oznam_Poplatok za komunálne odpady od 01.01.2025 29.04.2024 30.09.2024
Oznam_Zber použitého kuchynského oleja 21.06.2023