Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Pozvánky - Zasadnutia OZ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Pozvánka OZ Strekov na 29.06.2021 18:30 21.06.2021 07.07.2021
Pozvánka OZ Strekov na 25.03.2021 17:00 18.03.2021 03.04.2021
Pozvánka OZ Strekov na 15.12.2020 17:00 10.12.2020 26.12.2020
Pozvánka OZ Strekov na 24.09.2020 18:30 17.09.2020 03.10.2020
Pozvánka OZ Strekov na 27.08.2020 18:30 20.08.2020 05.09.2020
Pozvánka OZ Strekov na 04.08.2020 19:00 28.07.2020 13.08.2020
Pozvánka OZ Strekov na 25.06.2020 18:30 18.06.2020 04.07.2020
Pozvánka OZ Strekov na 30.04.2020 18:30 24.04.2020 10.05.2020
Pozvánka OZ Strekov na 30.01.2020 18:30 23.01.2020 08.02.2020
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020 20.01.2020 05.02.2020
Pozvánka OZ Strekov na 12.12.2019 05.12.2019 21.12.2019
Pozvánka OZ Strekov na 26.11.2019 18:00 20.11.2019 06.12.2019
Pozvánka OZ Strekov na 11.11.2019 05.11.2019 21.11.2019
Pozvánka OZ Strekov na 26.09.2019 18:00 19.09.2019 05.10.2019
Pozvánka OZ Strekov na 22.08.2019 19:00 16.08.2019 01.09.2019
Pozvánka OZ Strekov na 27.06.2019 18:30 21.06.2019 07.07.2019
Pozvánka OZ Strekov na 16.05.2019 18:00 09.05.2019 25.05.2019
Pozvánka OZ Strekov na 31.01.2019 18:30 25.01.2019 10.02.2019
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019 18.01.2019 03.02.2019
Pozvánka OZ Strekov na 28.12.2018 19.12.2018 04.01.2019
Pozvánka OZ Strekov na 13.12.2018 07.12.2018 23.12.2018
Pozvánka OZ na 21.11.2018 15.11.2018 01.12.2018
Pozvánka OZ na 18.10.2018 10.10.2018 19.10.2018
Pozvánka OZ 12. 09. 2018 10.09.2018 26.09.2018
28. 06. 2018 /pdf/ 23.06.2018 09.07.2018
10. 05. 2018 /pdf/ 04.05.2018 20.05.2018
22. 03. 2018 /pdf/ 19.03.2018 04.04.2018
22. 02. 2018 /pdf/ 19.02.2018 07.03.2018
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018 28.12.2017 13.01.2018
14. 12. 2017 /pdf/ 11.12.2017 27.12.2017
23. 11. 2017 /pdf/ 14.11.2017 30.11.2017
24. 07. 2017 /pdf/ 24.07.2017 09.08.2017
15. 06. 2017 /pdf/ 12.06.2017 28.06.2017
13. 04. 2017 /pdf/ 10.04.2017 26.04.2017
24. 11. 2016 /pdf/ 21.11.2016 07.12.2016
15. 12. 2016 /pdf/ 12.11.2016 28.11.2016
09. 06. 2016 /pdf/ 03.06.2016 19.06.2016
07. 04. 2016 /pdf/ 04.04.2016 20.04.2016
16. 12. 2015 /pdf/ 11.12.2015 27.12.2015
22. 10. 2015 /pdf/ 19.10.2015 04.11.2015
21. 05. 2015 /pdf/ 18.05.2015 03.06.2015
19. 03. 2015 /pdf/ 16.03.2015 01.04.2015
05. 02. 2015 /pdf/ 02.02.2015 18.02.2015
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015 /pdf/ 29.12.2014 14.01.2015
04. 12. 2014 /pdf/ 28.11.2014 14.12.2014
14. 08. 2014 /pdf/ 28.07.2014 13.08.2014
26. 06. 2014 /pdf/ 23.06.2014 09.07.2014
19. 06. 2014 /pdf/ 16.06.2014 02.07.2014
20. 02. 2014 /pdf/ 17.02.2014 05.03.2014
13. 02. 2014 /pdf/ 06.02.2014 22.02.2014

VZN

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Dodatok č. 1/2019 k VZN 3/2018 - návrh 27.11.2019 13.12.2019
VZN 2 2018 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene - návrh (pdf) 11.05.2018 27.05.2018
VZN 1 2018 o verejnom poriadku - návrh (pdf) 11.05.2018 27.05.2018
VZN č. 4/2017 Elektronické služby a DCOM – návrh (pdf) 26.11.2017 12.12.2017
VZN č. 3/2017 Bezpečnostná politika IOM – návrh (pdf) 26.11.2017 12.12.2017
VZN č. 2_2017 O umiestňovaní reklamných a propag. zariadení - návrh (pdf) 02.08.2017 18.08.2017
NÁVRH O OZNAČOVANÍ ULÍC A INÝCH VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A O ČÍSLOVANÍ STAVIEB (pdf) 18.04.2017 04.05.2017
Návrh VZN na rok 2016 - O OZNAČOVANÍ ULÍC A INÝCH VEREJNÝCH A O ČÍSLOVANÍ STAVIEB 02.06.2016 18.06.2016
Návrh VZN na rok 2016 - minimálne sadzby nájomného za nebytové priestory a za a ceny nájmu bytov vo vlastníctve Obce Strekov (pdf) 02.06.2016 18.06.2016
Návrh VZN na rok 2016 - O VYHRADENÍ MIEST A USTANOVENÍ PODMIENOK NA UMIESTNENIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV (pdf) 31.12.2015 16.01.2016
Návrh VZN na rok 2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Strekov (pdf) 31.12.2015 16.01.2016
Návrh VZN na rok 2016 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (pdf) 31.12.2015 16.01.2016
Prevádzkový poridadok pohrebiska - návrh (pdf) 15.12.2015 31.12.2015
Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Strekov č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (pdf) 05.11.2014 21.11.2014
Predaj , osobný zreteľ- Matušek František (pdf 23.06.2013 09.07.2013

Predaj, prenájom

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Obchodná verejná súťaž - pozemok 26.03.2021 26.04.2021
Obchodná verejná súťaž - ŠPORTPRESSO 13.09.2018 29.09.2018
Obec Strekov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 18.05.2018 03.06.2018
Osobitný zretel 16.05.2018 01.06.2018
Kúpna zmluva, Ižák 25.04.2018 11.05.2018
Notárska zápisnica - vzor (pdf) 08.04.2018 24.04.2018
Osobitný_zreteľ_zverejnenie - Ižák parcela 2221 (pdf) 05.03.2018 21.03.2018
Kúpna zmluva - Šafrankó 04.07.2017 20.07.2017
Kúpna zmluva - Szekeres 04.07.2017 20.07.2017
Osobitný_zreteľ_zverejnenie_Šafranko_parcela_793 (pdf) 15.05.2017 31.05.2017
Osobitný_zreteľ_zverejnenie_Szekeres_parcela_773/1 15 m2 (pdf) 11.05.2017 27.05.2017
ZMLUVA O NÁJME NEHNUTEĽNOSTI - Marian Kečkéš 31.12.2016 16.01.2017
Kúpna zmluva - notárska zápisnica o predaja parcely 06.12.2016 22.12.2016
Notárska zápisnica - vzor (pdf) 27.10.2016 12.11.2016
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU - Tomáš Jenei 01.10.2016 17.10.2016
Predaj, osobný zreteľ Vojtech Szabó 14.09.2016 30.09.2016
Obec Strekov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž - Športpresso (pdf) 12.08.2016 28.08.2016
Zmluva o nájme nehnutelnosti 01.07.2016 17.07.2016
Kúpna zmluva - notárska zápisnica o predaja parcely 23.06.2016 09.07.2016
Predaj, osobný zreteľ Kasnyiková a Miskó 20.04.2016 06.05.2016
Predaj , osobný zreteľ- František Szekeres 20.04.2016 06.05.2016
Obec Strekov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (pdf) 08.04.2016 24.04.2016
Predaj, osobná zreteľ - Katarína Poláková 01.03.2016 17.03.2016
Predaj, osobný zreteľ- Mára Szekeresová 24.02.2016 11.03.2016
Predaj, osobný zreteľ - Anna Kanyicsková 03.02.2016 19.02.2016
Predaj, osobný zreteľ - Irena Izsáková 03.02.2016 19.02.2016
Kúpna zmluva - notárska zápisnica o predaja parcely 17.12.2015 02.01.2016
Obec Strekov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (pdf) 10.11.2015 26.11.2015
Notárska zápisnica (pdf) 10.11.2015 26.11.2015
Predaj, osobný zreteľ - Tibor Tóth 08.09.2015 24.09.2015
Predaj, osobný zreteľ -Viliam Bálint 10.06.2015 26.06.2015
Predaj, osobný zreteľ - Benyová Mária 10.06.2015 26.06.2015
Predaj , osobný zreteľ- Kanyicska/Kalinová/Tátyi 10.06.2015 26.06.2015
Predaj, osobný zreteľ Sütő Imrich a manž. Helena 21.05.2015 06.06.2015
Osobitný zreteľ zverejnenie Kasnyík Jozef Ladislav 02.12.2014 18.12.2014
Predaj, osobný zreteľ Izsáková Judita 28.02.2014 16.03.2014
Predaj, osobný zreteľ - Kovácsová Mária (pdf) 18.12.2013 03.01.2014
Predaj osobný zreteľ-_Bužeková Erika (pdf) 09.12.2013 25.12.2013
Predaj , osobný zreteľ-Korega Štefan (pdf) 09.12.2013 25.12.2013
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU Č.: 1/2013 25.10.2013 10.11.2013
Predaj, osobný zreteľ -_Mitáková_Katarína (pdf) 03.10.2013 19.10.2013
Predaj, osobný zreteľ - Szekeres František (pdf) 02.05.2013 18.05.2013
Predaj , osobný zreteľ- Helena Kanyicsková - (pdf) 20.03.2013 05.04.2013
Martin Zatko drazba , dohoda(pdf) 06.03.2013 22.03.2013
Predaj, osobný zreteľ - Bujna Gizela (pdf) 12.02.2013 28.02.2013
Predaj, osobný zreteľ - Kasnyík Attila (pdf) 12.02.2013 28.02.2013

Oznamy

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2021 10.06.2021 26.06.2021
VÝBEROVÉ KONANIE NA MIESTO UČITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY STREKOV 17.05.2021 02.06.2021
Oznámenie o predaji nehnuteľnosti 16.03.2021 14.04.2021
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce 12.02.2021 28.02.2021
Verejná vyhláška: Územné rozhodnutie o umiestnení stavby 10.02.2021 26.02.2021
Návrh na vydanie rozhodnutia - Organic s.r.o. 18.01.2021 03.02.2021
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou 31.12.2020 16.01.2021
Správa auditora 09.12.2020 25.12.2020
Rozhodnutie - zistovacie konanie 03.12.2020 19.12.2020
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 23.11.2020 09.12.2020
Oznámenie o zahájení verejného prerokovania návrhu ZaD 20.10.2020 05.11.2020
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 11.06.2020 27.06.2020
MŠ výberové konanie 13.05.2020 29.05.2020
Zápis do materských škôl 01.05.2020 30.05.2020
Oznámenie - odstránenie stavby 08.01.2020 24.01.2020
Smerovnica 29.11.2019 15.12.2019
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 28.11.2019 14.12.2019
Plán udržateľnej mobility 06.11.2019 22.11.2019
Vinárstvo S 02.10.2019 18.10.2019
Vinárstvo S 23.08.2019 08.09.2019
ROZHODNUTIE - Organic s.r.o. 14.08.2019 30.08.2019
Wisper - zastavenie územného konania - optická sieť 31.07.2019 16.08.2019
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 10.06.2019 26.06.2019
Zverejnenie žiadosti - stavebný úrad Strekov 06.06.2019 22.06.2019
Záverečný účet obce rok 2018 24.05.2019 09.06.2019
Predĺženie platnosti - Strekov - rozhodnutie 20.03.2019 05.04.2019
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva v Strekove 26.02.2019 14.03.2019
Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu 01.02.2019 17.02.2019
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 23.11.2018 09.12.2018
Miestne dane a poplatky - návrh 23.11.2018 09.12.2018
Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 23.11.2018 09.12.2018
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií OZ schválené 21.11.2018 07.12.2018
Stavebné povolenie 10.10.2018 26.10.2018
Výzva - Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ 03.10.2018 14.11.2018
ROZHODNUTIE - Vinárstvo STON 01.10.2018 17.10.2018
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018 NÁVRH (pdf) 07.06.2018 23.06.2018
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (pdf) 16.05.2018 01.06.2018
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 (pdf) 26.11.2017 12.12.2017
Verejná vyhláška: výzva/oznámenie o vstupe (okliesnenie stromov) (pdf) 19.06.2017 05.07.2017
Verejná vyhláška: Územné rozhodnutie o umiestnení stavby - optická sieť (pdf) 12.06.2017 28.06.2017
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017 (pdf) 01.06.2017 17.06.2017
Geografické osi ulíc (mapa v pdf) 30.04.2017 16.05.2017
Komunitný plán sociálnych služieb 2017-2022 (pdf) 16.02.2017 04.03.2017
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016 (pdf) 08.06.2016 24.06.2016
Upozornenie - orez a výrub stromov (pdf) 11.01.2016 27.01.2016
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov (pdf) 11.01.2016 27.01.2016
Vďaka dotácii z Programu obnovy dediny sa v rámci mikroregiónu zviditeľní i naša obec! 30.11.2015 16.12.2015
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016 - návrh (pdf) 27.11.2015 13.12.2015
Vodovod vinohrady - rozhodnutie verejnou vyhláškou (pdf) 06.11.2015 22.11.2015
Verejná vyhláška: vodovod vinohrady (pdf) 09.10.2015 25.10.2015
Výzva na predkladanie žiadostí - MAS Dvory a okolie 10.08.2015 26.08.2015
Smernica na podávanie podnetov (pdf) 29.06.2015 15.07.2015
Návrh - plán kontrolnej činnosti na 2. Polrok 2015 (pdf) 10.06.2015 26.06.2015
2015_4_29_MŠ_výberové konanie_riaditeľ (pdf) 29.04.2015 15.05.2015
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR (pdf) 07.04.2015 23.04.2015
Oznámenie - Rúbaň (pdf) 11.02.2015 27.02.2015
Oznam voľby Strekov OZ_2014_11 (pdf) 30.11.2014 16.12.2014
Návrh – plán kontrolnej činnosti na 1. Polrok 2015 (pdf) 24.11.2014 10.12.2014
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014 - návrh (pdf) 30.06.2014 16.07.2014
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014 (pdf) 29.11.2013 15.12.2013
Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke 2012 (pdf) 19.08.2013 04.09.2013
Správa audítora k 21. 12. 2013 (pdf) 19.08.2013 04.09.2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR (pdf) 18.07.2013 03.08.2013
Obchodná verejná súťaž - prenájom nehnuteľného majetku (pdf) 11.06.2013 27.06.2013
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013 (pdf) 06.06.2013 22.06.2013
Oznámenie 13.02.2013 01.03.2013
Oznam 01.02.2013 17.02.2013
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu, papiera a plastových fliaš obce Strekov pre rok 2013 17.12.2012 02.01.2013
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013 03.12.2012 19.12.2012
Zoznam spoluvlastníkov spoločného lesa 18.05.2012 03.06.2012

Výrub stromov

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie Vojtech Izsák 10.03.2021 26.03.2021
Oznámenie - výrub stromov 27.11.2020 13.12.2020
Oznámenie - výrub stromov 12.11.2020 28.11.2020
Oznámenie - výrub stromov 19.08.2020 04.09.2020
Oznámenie - Hájeková 07.02.2020 23.02.2020
Výrub stromov 02.12.2019 18.12.2019
Výrub stromov 30.10.2019 15.11.2019
Oznámenie - Kalinová 10.10.2019 26.10.2019
Oznámenie: výrub stromov - Kollárová 21.03.2019 06.04.2019
Oznámenie: výrub stromov - Kasnyíková 27.02.2019 15.03.2019
Oznámenie: výrub stromov - Fialka 27.02.2019 15.03.2019
Výrub 3 stromov 21.11.2018 07.12.2018
Výrub stromov (pdf) 08.11.2017 24.11.2017
Výrub stromov - oznámenie (pdf) 18.10.2017 03.11.2017
Výrub stromov - oznámenie (pdf) 13.03.2017 29.03.2017
Výrub stromov - oznámenie (pdf) 22.02.2017 10.03.2017
Výrub stromov - oznámenie (pdf) 18.01.2017 03.02.2017
Výrub stromov - oznámenie (pdf) 11.01.2017 27.01.2017
Výrub stromu pri MŠ (pdf) 15.11.2016 01.12.2016
Výrub stromov - rozhodnutie (pdf) 11.11.2015 27.11.2015
Výrub drevín 1-2 12.11.2014 28.11.2014
Výzva a upozornenie na orez/výrub stromov 20.01.2014 05.02.2014
Výrub drevín 06. 11. 2013. Farnosť Strekov a Obecný Úrad. 09.10.2013 25.10.2013
Výrub drevín 31.01.2013. Izsák Vojtech a Obec Strekov. 31.01.2013 16.02.2013

Rozhodnutia

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rozhodnutie - Strekov 1075 (pdf) 26.06.2018 12.07.2018

Civilná ochrana

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
SPÔSOBY VAROVANIA OBYVATEĽSTVA 19.02.2019 20.03.2019