Navigácia

Obsah

Komisie pri OZ

Pre volebné obdobie 2014 - 2018 boli zriadené nasledovné komisie pri OZ v Strekove

 

Finančná komisia

Predseda: Tomáš  Kasnyik
Tajomník: Katarína Kupcseková
Členovia: Ing. Karol Kovács, Mária Bujnová

 

Komisia pre rozvoj, investície a životné prostredie

Predseda: Ing. Alexander Lebocz - do 30. 6. 2016
Mária Kovács - od 11. 08. 2016
Tajomník: Ján Jenei, Bc.
Členovia:  Tomáš Kasnyik, Ing. Karol Kovács, Zoltán Bujna

 

Komisia pre školstvo  a vzdelávanie

Predseda: Mgr. Katarína Kecskésová
Tajomník: Alexandra Sztankóová
Členovia: Mária Kovács, Kornélia Kanyicsková, Bc.

 

Komisia pre kultúru a mládež

Predseda: Katarína Mitáková
Tajomník: Szilvia Sütő
Členovia: Tomáš Kovács, Monika Dancziová, Ing. Sára Sütő
Júlia Tóthová, Mária Sebőková

 

Komisia pre šport

Predseda: Zoltán Kasnyík
Tajomník: Imrich Laczkó
Členovia: Zoltán Izsák, Vojtech Ármai

 

Komisia sociálna a zdravotná

Predseda: Mgr. Katarína Kecskésová
Tajomník: František Vida
Členovia: Judita Sütőová, Mária Kovácsová

 

Komisia na ochranu verejného poriadku

Predseda: Peter  Gulyás
Tajomník: Róbert Szekeres
Členovia: Alexander Húška, Gabriel Téglás

 

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Zoltán Kasnyík
Členovia: Peter Gulyás, Ing. Karol Kovács