Navigácia

Obsah

Privítanie starostu obce

Vážení návštevníci webovej stránky obce Strekov.

Pozdravujem vás v mene obecného zastupiteľstva ako aj v mene svojom a ďakujem za návštevu našej obnovenej web stránky.

Obecné zastupiteľstvo všetko robí preto, aby vytvorilo pre svojich obyvateľov harmonický priestor v rámci svojich možností. Každý návštevník tejto domovskej stránky má možnosť spoznať dejiny našej obce spolu so súčasnosťou. Okrem dôležitých aktualít o dianí v spoločenskom živote: kultúra a šport  - nájdete tu aj informácie o projektoch, právne predpisy, všeobecne záväzné nariadenia súvisiace s obcou Strekov a jej samosprávou.

Som presvedčený, že naša domovská stránke bude nápomocná našim občanom pri vybavovaní si osobných a úradných záležitostí a zároveň všetkým návštevníkom rozšíri poznatky o našej obci.

S pozdravom


Ján Téglás, starosta obce Strekov

Obecný dom

Aktuality

23.06.2018

Fotogaléria

Fotogaléria

Detail

23.06.2018

SMS-notifikácia

Nemáte informáciu o tom, čo hlási obecný rozhlas? Zoznámte sa s informáciami včas a bezpečne na svojom mobilnom telefóne. Za poplatok 0,50 EUR/mesačne si môžete predplatiť OZNAMY obecného rozhlasu formou SMS.

Detail

23.06.2018

 Futbalové tímy z minulosti

Futbalové tímy z minulosti

Futbalové tímy z minulosti

Detail

23.06.2018

Športové ihrisko

Športové ihrisko

Športové ihrisko

Detail

23.06.2018

Mužstvo

Mužstvo

Mužstvo

Detail