Navigácia

Obsah

Späť

Papírgyűjtés Alapiskola_Zber papiera ZŠ

A Kürti Alapiskola igazgatósága értesíti a tisztelt lakosságot, hogy 2022. május 18-án és május 19-én, 13:00 – 17:00 óráig papírgyűjtést szervez az iskola udvarán.

Riaditeľstvo Základnej školy v Strekove oznamuje obyvateľom, že v dňoch 18. a 19. mája 2022 v čase od 13:00 do 17:00 hod. organizuje zber papiera na školskom dvore.

 

Vyvesené: 9. 5. 2022

Dátum zvesenia: 19. 5. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť