Obsah

Voľby

 
Voľby do orgánov samosprávy obcí
a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
 

Dokumentácia:

folder

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb.pdf (323.16 kB)


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00h

 

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou: ocu@strekov.sk

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia    http://www.minv.sk/?nr20-posta2 

Elektronická adresa  na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:    ocu@strekov.sk

V obci Strekov sú vytvorené dva volebné okrsky v rámci volieb do Národnej rady SR

Elektronická adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: ocu@strekov.sk

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.

 

 

 


 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Dňa 25. mája 2019 od 07.00 do 22.00 hod

Dokumentácia:

folder


 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konajú 16. marca 2019
(Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať 30. marca 2019)

Dokumentácia:

folder


 

Komunálne voľby 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konajú 10. novembra 2018

Dokumentácia:

folder


 

Krajské voľby 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 4. novembra 2017

Dokumentácia:

folder


 

Parlamentné voľby 2016

Dokumentácia na parlamentné voľby, ktoré sa konajú 5. marca 2016:
folder


 

Komunálne voľby 2014

Vyhlásenie kandidatúry

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb 2014 (pdf)


Vyhlásenie kandidatúry pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

- poslanec

- starosta


Oznam voľby Strekov OZ_2014_11 (pdf)