Obsah


Zákazky s nízkymi hodnotami

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
IROP – Zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci Strekov 06.07.2021 31.12.2021
Výzva na predloženie ponuky 18.09.2019 31.12.2019
Súhrnná správa o zákazkách nad 5000 EUR - 2018 07.01.2019 31.12.2019