Obsah

Obec Strekov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž_2022

VOS_2022_Obec Strekov_VOS_návrh_Rúbaňská cesta.pdf (508.07 kB)

VOS_2022_Obec Strekov_VOS_návrh_Ciglédska ulica.pdf (507.07 kB)

 

Obec Strekov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE (pdf) 26. 03. 2021

- - -

Osobitný zretel - Czuczor A. (760.38 kB) (pdf) 29. 03. 2021

Osobitný zretel - BA-VE trans, s.r.o. (772.74 kB) (pdf) 29. 03. 2021

Osobitný zretel - Kovács J. a Kovács K. (806.98 kB)(pdf) 29. 03. 2021

Osobitný zretel - Kasnyik A (pdf) 26. 06. 2020

Osobitný zretel - Kasnyik RV (pdf) 26. 06. 2020

Osobitný zretel - Szekeres J (pdf) 26. 06. 2020

Osobitný zretel - Obec Strekov (pdf) 24. 10. 2019

Osobitný zretel - Zoltán Hajnovič (jpg) 06. 02. 2019

Kúpna zmluva - Juraj Štefanec (pdf) 22. 01. 2019
Osobitný zretel - Juraj Štefanec (pdf) 25. 10. 2018

Kúpna zmluva, Bónová 05.09.2018
Osobitný zretel - Bónová Alžbeta (pdf) 16. 05. 2018

Obec Strekov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE (pdf) 16. 05. 2018
MAPKA (kataster)

Kúpna zmluva, dodatok COOP Jednota 01.08.2018
Osobitný zretel -COOP Jednota (pdf) 16. 05. 2018

Dodatok k Zmluve - Kuruc Július (pdf) 24.01.2018
Kúpna Zmluva - Kuruc Július (pdf) 12.12.2018
Osobitný zretel - Kuruc Július (pdf) 16. 05. 2018

- - -

Kúpna zmluva, Ižák 25. 04. 2018
Osobitný_zreteľ_zverejnenie - Ižák parcela 2221 (pdf) 05.03.2018

- - -

Kúpna zmluva - Šafrankó 04. 07. 2017
Osobitný_zreteľ_zverejnenie_Šafranko_parcela_793 (pdf) 15. 05. 2017

Kúpna zmluva - Szekeres 04. 07. 2017
Osobitný_zreteľ_zverejnenie_Szekeres_parcela_773/1 15 m2 (pdf) 11. 05. 2017

- - -

Kúpna zmluva - notárska zápisnica o predaja parcely
Obec Strekov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (pdf) 27. 10. 2016
Notárska zápisnica - vzor (pdf)

- - -

ZMLUVA O NÁJME NEHNUTEĽNOSTI - Marian Kečkéš 31.12.2016

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU - Tomáš Jenei 01.10.2016
Obec Strekov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž - Športpresso (pdf) 12.08.2016

 

Zmluva o nájme nehnutelnostis - Ján Bálint

Zmluva o nájme nehnutelnosti - Monika Hakke

Zmluva o nájme nehnutelnosti - Alexander Húška

Predaj - Vojtech Szabó
Osobitný zreteľ zverejnenie Vojtech Szabó (pdf)

Kúpna zmluva - notárska zápisnica o predaja parcely
Obec Strekov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (pdf) 08. 04. 2016
Notárska zápisnica - vzor (pdf)

Predaj - Kasnyiková a Miskó
Osobitný zreteľ zverejnenie Kasnyiková a Miskó (pdf)

Predaj - František Szekeres
Osobitný zreteľ zverejnenie František Szekeres (pdf)

Predaj - Anna Kanyicsková
Osobitný zreteľ zverejnenie Anna Kanyicsková (pdf)

Predaj - Irena Izsáková
Osobitný zreteľ zverejnenie Irena Izsáková (pdf)

Predaj - Katarína Poláková
Osobitný zreteľ zverejnenie Katarína Poláková (pdf)

Predaj - Mára Szekeresová
Osobitný zreteľ zverejnenie Mária Szekeresová (pdf)

Kúpna zmluva - notárska zápisnica o predaja parcely
Vyhodnotenie  obchodnej súťaže - nehnuteľnosť (pdf) 26.11.2015
Obec Strekov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (pdf) 10.11.2015
Notárska zápisnica (pdf)

 

Predaj - Tibor Tóth
Osobitný zreteľ zverejnenie - Tibor Tóth predaj (pdf)

Predaj -Viliam Bálint
Osobitný zreteľ zverejnenie - Bálint Viliam  predaj (pdf)


Predaj - Peter Buzsek
Osobitný zreteľ zverejnenie - Buzsek Peter predaj (pdf)


Predaj - Benyová Mária
Osobitný zreteľ zverejnenie - Benyová Mária predaj (pdf)

Predaj - Kanyicska/Kalinová/Tátyi
Osobitný zreteľ zverejnenie - Kanyicska Vojtech predaj (pdf)
Osobitný zreteľ zverejnenie - Kalinová Mária predaj (pdf)
Osobitný zreteľ zverejnenie - Tátyi Rozália predaj  (pdf)

 

Osobitný zreteľ zverejnenie Kasnyík Jozef Ladislav predaj (pdf)

Osobitný zreteľ zverejnenie Kasnyík Jozef Ladislav odpredaj (pdf)

Osobitný zreteľ zverejnenie Kasnyík Jozef Ladislav prenájom (pdf)

 

Predaj Sütő Imrich a manž. Helena
Osobitný zreteľ zverejnenie Sütő Imrich a manž. Helena (pdf)
 

Predaj Izsáková Judita
Osobitný zreteľ zverejnenie Izsáková Judita (pdf)

 

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU Č.: 1/2013
Zdravotné stredisko - Strekov

 

Predaj -_Bužeková Erika (pdf)
Osobitný_zreteľ_zverejnenie_Bužeková Erika (pdf)

 

Predaj -Korega Štefan (pdf)
Osobitný_zreteľ_zverejnenie_Korega Štefan (pdf)

 

Predaj - Kovácsová Mária (pdf)
Osobitný_zreteľ_zverejnenie_Kovácsová Mária (pdf)

 

Predaj -_Mitáková_Katarína (pdf)
Osobitný_zreteľ_zverejnenie_Mitáková_Katarína (pdf)

 

Predaj - Matušek František (pdf)
Osobitný zreteľ. zverejnenie Matušek_František (pdf)

 

Predaj - Szekeres František (pdf)

Osobitný zreteľ. zverejnenie Szekeres František (pdf)

 

Predaj - Helena Kanyicsková - (pdf)

Osobitný zreteľ. zverejnenie Kanyicsková_Helena (pdf)

 

Martin Zatko drazba (pdf)

Martin Zatko dohoda 1 (pdf)

Martin Zatko dohoda 2 (pdf)

 

Predaj - Bujna Gizela (pdf)

Osobitný zreteľ. zverejnenie Bujna Gizela (pdf)

 

Predaj - Kasnyík Attila (pdf)

Osobitný zreteľ. zverejnenie Kasnyík Attila (pdf)