Navigácia

Obsah

Späť

NÁVRH VZN č. 4_2022 Minimálne sadzby nájomného za nebyt.priestory, pozemky

Vyvesené: 15. 11. 2022

Dátum zvesenia: 1. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť