Navigácia

Obsah

Späť

NÁVRH VZN č. 3_2023 Minimálne sadzby nájomného za nebyt.priestory, pozemky

Vyvesené: 30. 11. 2023

Dátum zvesenia: 14. 12. 2023

Zodpovedá: Správca Webu

Späť