Navigácia

Obsah

Náučný chodník Strekov - Svodín

 

pozvanka

 

 

Naši predkovia pravidelne putovali medzi Svodínom a Strekovom. Tento zvyk by sme
chceli znovu oživiť okrem iného aj cestou vybudovania náučného chodníka. Podnet sme
dostali na jar 2018 od Nadácie Volkswagen Slovakia, ktorá podporila náš projekt
a poskytla grant na vybudovanie náučného chodníka. Najprv sme vybavili súhlasné
stanoviská od majiteľov a užívateľov pozemkov, rokovali sme so starostami obcí Strekov
a Svodín, vykonali sme rekognoskáciu terénu za účelom stanovenia priebehu trasy
náučného chodníka, previedli sa terénne úpravy a odstránenie náletových drevín. V roku
2019 sa na prácach pokračovalo. Vyrobili sa informačné tabule (6 ks o rozmeroch 1,8 x
1,2 m) a smerovníky (12 ks), vykonalo sa značkovanie trasy náučného chodníka
v zmysle STN 01 8025 a osadenie informačných tabúľ a smerovníkov. Všetky práce boli
vykonané na báze dobrovoľníckych aktivít a to predovšetkým obyvateľmi obcí Svodín
a Strekov.
Východiskovým a cieľovým miestom náučného chodníka, s celkovou dĺžkou 9,6 km,
budú rímsko-katolícke kostoly v obciach Strekov a Svodín. Obsahová náplň
informačných tabúľ je zameraná na vzácne druhy fauny a flóry okolitej krajiny, pútnické
miesto Cigléd, ľudové tradície a kultúrno-historické pamiatky obcí Strekov a Svodín ako
aj popis Stredoeurópskej mariánskej cesty. Prvoradým cieľom náučného chodníka je
spoznanie prírody, ľudových a kultúrno-historických pamiatok, poľnohospodárstva
a vinohradníctva, ako aj predstavenie významu pútnictva.

FOTOGALÉRIA >>TU<<

INFORMAČNÉ TABUĽE >>TU<< (čoskoro)

 

Náučný chodník podporili:

- Obec StrekovObec Svodín
- Občianske združenie Via Mariae cez Nadáciu Volkswagen Slovakia a Úrad
Nitrianskeho Samosprávneho Kraja
- Občianske združenie Compass Strekov cez Úrad Nitrianskeho Samosprávneho
Kraja
- Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség - Zväz skautov maďarskej národnosti
- Občianske združenie KUCKÓ