Navigácia

Obsah

VÝZVA
na predkladanie cenových ponúk

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Dokumentácia projektu:

folder

 

Výsledky prieskumu trhu:

folder