Navigácia

Obsah

Geografia

 

Matúšova zem, Podhronie,

Najbližšie mestá sú Nové Zámky a Štúrovo. Obec je spojená s vlakovou a autobusovou dopravou.

Výmera pôdy podľa druhu pozemku

druh pozemku výmera v m2
orná pôda 31039892
vinice 1862137
záhrady 388300
ovocné sady 196495
trvalé trávne porasty 855541
lesné pozemky 2837926
vodné plochy 1196225
zastavané plochy a nádvoria 2310488
ostatné plochy 367637
spolu 41054641