Navigácia

Obsah

Cena starostu obce / Polgármesteri Díj

Cena starostu obce 2022:

Polgármesteri Díj 2022:

 

a kürti Önkéntes Tűzoltó Testület

Jankulár Gábor, tűzoltó elnök

Cena starostu obce

 

Kaszner Tibor - In Memoriam

fia, Kaszner Dávid

Cena starostu obce

 

Anyalai "Pepes" János - In Memoriam

lánya, Anyalai Hajnalka

Cena starostu obce

 

____________________________________________________________________________________

 

 

Cena starostu obce 2018:

 

Mária Kovácsová

Mária Kovácsová

 

József Sáfár

József Sáfár

 

Tamás Kovács

Tamás Kovács

 

Lajos Melecski

Lajos Melecski

 

A Kürti Cserkészszülők

Cserkészek

 

Valéria Nothart 

Valéria Nothard

 

Helena Téglásová

Helena Téglás

____________________________________________________________________

 

Cena starostu obce 2014:

 

Emerencia Bálintová
za vytrvalú prácu a za zachovanie strekovských tradícií a podporu kultúry

 

Monika Danczi
za založenie a podporu strekovského skautského hnutia ako aj obetavú prácu vykonávanú v prospech rozvoja kultúrneho života v obci

 

Štefan Izsák
za veľmi dobré výsledky dosiahnuté v stolnom tenise počas kariéry ako aj vzorný prístup k športu v duchu fair play

 

Tomáš Kasnyik
za obetavú prácu pri organizovaní známeho Strekovského festivalu vína, zachovávanie tradičných hodnôt strekovského vinárstva a propagovanie dobrej povesti obce aj za hranice štátu

 

Mária Kvasnovská
za príkladný spôsob vedenia života so zachovávaním
tradičných kresťanských hodnôt

 

Zsolt Sütő
za obetavú prácu v prospech spoločenského a kultúrneho života obce ako aj šírenie dobrej povesti strekovského vinárstva aj v medzinárodnom meradle

 

Ondrej Szabó
za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti výchovy a športu v obci

 

Zoltán Szabó
za vytrvalú, nezištnú prácu v prospech miestneho športového klubu