Navigácia

Obsah

Cena obce

 

CENA OBCE STREKOV je bronzová plaketa, umelecké dielo sochára Jánosa Nagya ktorá zobrazuje vodcu Lehel z obdobia príchodu starých maďarov do karpatskej kotliny.

eny


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE STREKOV využívajúc svoje právomoci vyplývajúce zo zákona Slovenskej republiky č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zo Štatútu obce Strekov udeľuje CENU OBCE Márii Bertovej za jej zásluhy, ktorými sa významným spôsobom pričinila o zachovávanie a udržiavanie tradícií obce Strekov. V Strekove, dňa 5. júla 2014.

ceny


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE STREKOV využívajúc svoje právomoci vyplývajúce zo zákona Slovenskej republiky č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zo Štatútu obce Strekov udeľuje CENU OBCE Imrichovi Šütőovi za jeho zásluhy, ktorými sa významným spôsobom pričinil o kultúrny a spoločenský rozvoj obce Strekov. V Strekove, dňa 5. júla 2014.


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE STREKOV využívajúc svoje právomoci vyplývajúce zo zákona Slovenskej republiky č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zo Štatútu obce Strekov udeľuje CENU OBCE In Memoriam Štefanovi Pénzesovi za výsledky dosiahnuté počas autorskej činnosti, ktorými sa významným spôsobom pričinil o kultúrny rozvoj a dobrú povesť obce Strekov. V Strekove, dňa 5. júla 2014.


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE STREKOV využívajúc svoje právomoci vyplývajúce zo zákona Slovenskej republiky č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zo Štatútu obce Strekov udeľuje CENU OBCE STREKOV ALEXANDROVI ANYALAIMU za jeho zásluhy, ktorými sa významným spôsobom pričinil o kultúrny rozvoj obce Strekov. V Strekove, dňa 2. júla 2005


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE STREKOV využívajúc svoje právomoci vyplývajúce zo zákona Slovenskej republiky č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zo Štatútu obce Strekov udeľuje CENU OBCE STREKOV ALŽBETE KANYICSKOVEJ za jej zásluhy, ktorými sa významným spôsobom pričinila o kultúrny rozvoj obce Strekov. V Strekove, dňa 2. júla 2005


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE STREKOV využívajúc svoje právomoci vyplývajúce zo zákona Slovenskej republiky č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zo Štatútu obce Strekov udeľuje CENU OBCE STREKOV pánovi LÁSZLÓ-ovi MIKLÓS-ovi za jeho zásluhy, ktorými sa významným spôsobom pričinil o hospodársky a kultúrny rozvoj obce Strekov. V Strekove, dňa 2. júla 2004


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE STREKOV využívajúc svoje právomoci yplývajúce zo zákona Slovenskej republiky č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zo Štatútu obce Strekov udeľuje CENU OBCE STREKOV pánovi LÁSZLÓ-ovi KÖTELES-ovi za jeho zásluhy, ktorými sa významným spôsobom pričinil o hospodársky a kultúrny rozvoj obce Strekov. V Strekove, dňa 2. júla 2004


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE STREKOV využívajúc svoje právomoci vyplývajúce zo zákona Slovenskej republiky č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zo Štatútu obce Strekov udeľuje CENU OBCE STREKOV pani KLÁRE SÁRKÖZY za jej zásluhy, ktorými sa významným spôsobom pričinila o hospodársky a kultúrny rozvoj obce Strekov. V Strekove, dňa 2. júla 2004


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE STREKOV využívajúc svoje právomoci vyplývajúce zo zákona Slovenskej republiky č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zo Štatútu obce Strekov udeľuje CENU OBCE STREKOV pánovi LÁSZLÓovi SZIGETImu za jeho zásluhy, ktorými sa významným spôsobom pričinil o hospodársky a kultúrny rozvoj obce Strekov. V Strekove, dňa 2. júla 2004


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE STREKOV využívajúc svoje právomoci vyplývajúce zo zákona Slovenskej republiky č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zo Štatútu obce Strekov udeľuje CENU OBCE STREKOV pánovi LÁSZLÓ-ovi HÓKA-ovi za jeho zásluhy, ktorými sa významným spôsobom pričinil o hospodársky a kultúrny rozvoj obce Strekov. V Strekove, dňa 2. júla 2004

 CENA OBCE STREKOV v roku 2018  /  KÜRT KÖZSÉG DÍJA  2018:

Helena Szőcsová, učiteľka / tanárnő

Helena Szőcsová, učiteľka  

                                                                   Folklórna skupina a spevácky zbor "Bokréta"

       Folklórna skupina a spevácky zbor     

 

Hudobné zoskupenie "Hajnalvándor"

    Hudobné zoskupenie    

                                                                           

                                                                    Agneša Szalaiová, učiteľka a bývalá riaditeľka školy

          Szalai Ágnes, tanárnő és a kürti alapiskola volt igazgatónője

 

______________________________________________________________________________________

CENA OBCE STREKOV v roku 2022 / KÜRT KÖZSÉG DÍJA 2022:

 

Ing. Zsolt Sütő

Sütő Zsolt, mérnök

Cena Obce

 

Melečky Tibor - In Memoriam

Melečky Zoltán

Cena Obce

 

22. számú Majer István cserkészcsapat

Jávorka Orsolya, csapatparancsnok

Cena Obce

______________________________________

Cena ObceCena Obce