Navigácia

Obsah

Obec Strekov

 

Obec Strekov sa nachádza na južnom Slovensku, v Nitrianskom kraji, v okrese Nové Zámky. Rozloha obce je 4.105 hektárov. Obec sa nachádza v nadmorskej výške 140 m. Podľa posledného sčítania ľudu v roku 2011 tu žije 2.086 obyvateľov, z toho 1.708 má maďarskú národnosť a 1.878 vyznáva rímsko-katolícku vieru.

Chotár obce s úrodnými vinohradmi patrí medzi najlepšie vinárske oblasti na Slovensku. Na popularizovanie týchto hodnôt od roku 2008 každoročne sa koná najvýznamnejšia udalosť v obci pod názvom Strekovský vínny festival v mesiaci júl. Dvojdňový festival ponúka možnosť ochutnávky širokého sortimentu nielen domácich a zahraničných vín v prekrásnom prostredí medzi vinohradmi a pivnicami ale aj pestrý kultúrny program niekoľko tisícom záujemcov aj zo širokého okolia. Každoročne na jar v priestoroch Obecného domu organizujeme podujatie pod názvom Kőtésfesztivál (Kalkýšsky festival), ktoré je už od roku 2004 zamerané na zachovanie tradičných pôstnych jedál našich predkov.

Najvýznamnejšie kultúrne pamiatky sú: Farský kostol všetkých svätých. Popri vonkajších krížoch,  sôch patrónov a pamiatok, máme dve kalvárie. Jednu pri cintoríne a druhú mimo obývanej časti v pútnickom mieste Cigléd. Krížna cesta v časti Cigléd spája dve kaplnky. V strede obce pri kostole stojí miléniová zvonica a pamätník s turulom s menami padlých hrdinov počas vojen.

V chotári obce sa nachádzajú tzv. Parížske močiare ktoré patria medzi najvýznamnejšie mokrade na Slovensku. Pre močiare sú charakteristické rozsiahle porasty trstiny, ktoré v súčasnosti v území dominujú. Rozloha trstinových zárastov je tu najväčšia na Slovensku. Vítame vás pri sledovaní našich internetových stránok a veríme, že vám prinesú množstvo užitočných informácií o našej obci.

 

Sme radi, že ste navštívili tieto internetové stránky a veríme, že vám prinesú množstvo užitočných informácií o našej obci.