Navigácia

Obsah

Voľby

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Dňa 25. mája 2019 od 07.00 do 22.00 hod

Dokumentácia:

folder


 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konajú 16. marca 2019
(Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať 30. marca 2019)

Dokumentácia:

folder


 

Komunálne voľby 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konajú 10. novembra 2018

Dokumentácia:

folder


 

Krajské voľby 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 4. novembra 2017

Dokumentácia:

folder


 

Parlamentné voľby 2016

Dokumentácia na parlamentné voľby, ktoré sa konajú 5. marca 2016:
folder


 

Komunálne voľby 2014

Vyhlásenie kandidatúry

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb 2014 (pdf)


Vyhlásenie kandidatúry pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

- poslanec

- starosta


Oznam voľby Strekov OZ_2014_11 (pdf)