Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie žiadosti - stavebný úrad Strekov

 

Stavebný úrad obce Strekov v súlade s § 35 ods. 2 stavebného zákona v prílohe zverejňuje žiadosť o dodatočné stavebné povolenie a návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „ Vinárstvo Strekov 1075 „, na ktoré bolo vydané Okresným úradom v Nových Zámkoch, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pod č.j. OU-NZ-OSZP-2018/008119-17- Hr dňa 22.06.2019.

Žiadosť o dodatočné povolenie /a kolaudáciu/ stavby (pdf)

Vyvesené: 6. 6. 2019

Dátum zvesenia: 22. 6. 2019

Zodpovedá: Správca Webu

Späť